Przypominamy o zajęciach!

5 lipca 2012

Studenci przypominamy o zajęciach na kierunkach z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki.

Harmonogram zaję:
 

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNO – TECHNICZNA WKONINIE

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu

STUDIA PODYPLOMOWE Z PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ – I SEMESTR2012

DNIA/DATA

Godziny

Wykładowca

Przedmiot

Sobota

07.07.2012

8.45-9.30

dr Agata Malecha

Psychologia ogólna wyklad

9.35-11.05

dr Agata Malecha

Psychologia ogólna wyklad

11.10-12.40

dr Agata Malecha

Psychologia ogólna wyklad

13.00-14.30

dr Agata Malecha

Psychologia ogólna wyklad

14.35-16.05

dr Agata Malecha

Psychologia ogólna wyklad

16.10-16.55

dr Agata Malecha

Psychologia ogólna wyklad

Niedziela

08.07.2012

8.00-9.30

inż. Jolanta Szczepaniak

Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce (konwersatorium)

9.35-11.05

inż. Jolanta Szczepaniak

Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce (konwersatorium)

11.10-12.40

inż. Jolanta Szczepaniak

Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce ćwiczenia

13.00-14.30

inż. Jolanta Szczepaniak

Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce ćwiczenia

14.35-16.05

inż. Jolanta Szczepaniak

Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce ćwiczenia

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNO – TECHNICZNA WKONINIE

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu

STUDIA PODYPLOMOWE ZEDUKACJIIREHABILITACJIOSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCHINTELEKTUALNIE (Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKI)

PLAN ZAJĘĆ – I SEMESTR2012

DNIA/DATA

Godziny

Wykładowca

Przedmiot

Sobota

07.07.2012

8.45-9.30

mgr Michalak Jędrzejczak Iwona

Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną ćwiczenia

9.35-11.05

mgr Michalak Jędrzejczak Iwona

Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną ćwiczenia

11.10-12.40

mgr Michalak Jędrzejczak Iwona

Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną ćwiczenia

13.00-14.30

mgr Michalak Jędrzejczak Iwona

Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną ćwiczenia

14.35-16.05

mgr Michalak Jędrzejczak Iwona

Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną ćwiczenia

16.10-16.55

mgr Michalak Jędrzejczak Iwona

Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną ćwiczenia

Niedziela

08.07.2012

8.45-9.30

mgr Sobierajska Dorota

Diagnoza psychopedagogiczna ćwiczenia

9.35-11.05

mgr Sobierajska Dorota

Diagnoza psychopedagogiczna ćwiczenia

11.10-12.40

mgr Sobierajska Dorota

Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną ćwiczenia

13.00-14.30

mgr Sobierajska Dorota

Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną ćwiczenia

14.35-16.05

mgr Sobierajska Dorota

Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych ćwiczenia