Rekrutaccja do III cyklu

3 kwietnia 2007

Masz pomysł na własny biznes? Przyjdź do nas!
Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza na trzeci cykl naboru do projektów „Przedsiębiorcze Kujawy i „Sukces w zasięgu ręki”

Zapraszamy osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako osoby bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły  działalność po 1.01.2004r. z województwa kujawsko-pomorskiego z powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego.

W ramach projektu oferujemy:

1.  Opracowanie Indywidualnego Planu Działania – doradztwo zawodowe.

2.  Usługi szkoleniowe –  szkolenie „ ABC przedsiębiorczości” oraz "Prowadzenie ewidencji księgowo-pracowniczej w małej firmie" (dla 8 uczestników projektu "Sukces w zasięgu ręki")

3. Indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu

4. Indywidualne usługi doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

5. Grupowe usługi doradcze

6. Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji w wysokości 20.000 zł

7. Wsparcie pomostowe (przez 6 miesięcy) w wysokości 700 zł

Uwaga!

Maksymalna kwota dotacji o jaką można się ubiegać to 20.000 zł (można ubiegać się o kwotę niższą). Minimalny wkład własny wynosi 25% wartości inwestycji! 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”, realizowany pod nadzorem Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.