Rodzaje szkoleń

15 grudnia 2005

– szkolenia ekonomiczne, trwające 250 godzin:

1. “Samodzielny księgowy”

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy opanują podstawowe umiejętności teoretyczne
i praktyczne w następującym zakresie:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych
– ewidencja podatkowa
– kadry, płace i ubezpieczenia społeczne

Celem szkolenia jest praktyczne opanowanie obsługi komputerowych programów księgowych ( księgi rachunkowe i ksiązka przychodów i rozchodów) oraz nabycie umiejętności fakturowania i prowadzenia spraw pracowniczych.

Szkolenie obejmować będzie:
– 20 godzin wykładów z organizacji przedsiębiorstwa i opodatkowania
– 50 godzinny moduł rachunkowości
– 40 godzinny moduł ewidencji podatkowej
– 60 godzinny moduł kadrowo-płacowy
– 80 godzinny moduł samodzielnych ćwiczeń praktycznych w programach komputerowych.

2. “Księgowy małej firmy”

Uczestnicy opanują podstawowe umiejętności teoretyczne i praktyczne w następującym zakresie:

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– kadry, płace i ubezpieczenia społeczne

Celem szkolenia jest praktyczne opanowanie obsługi komputerowego programu księgowego ( książka przychodów i rozchodów) oraz nabycie umiejętności fakturowania i prowadzenia spraw pracowniczych.

Szkolenie obejmować będzie:

– 20 godzin wykładów z organizacji przedsiębiorstwa i opodatkowania
– 90 godzinny moduł księgi przychodów i rozchodów
– 60 godzinny moduł karowo-płacowy
– 80 godzinny moduł samodzielnych ćwiczeń praktycznych w programach komputerowych

3. “Obsługa hurtowni”

Uczestnicy opanują podstawowe umiejętności teoretyczne i praktyczne w następującym zakresie:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych
– ewidencja podatkowa
– obsługa programu szkoleniowego

Celem szkolenia jest praktyczne opanowanie obsługi komputerowych programów magazynowych, kas fiskalnych i współpracujących z nimi programów księgowych.

Szkolenie obejmować będzie:

– 20 godzin wykładów z organizacji przedsiębiorstwa i opodatkowania
– 40 godzinny moduł rachunkowości
– 50 godzinny moduł ewidencji podatkowej
– 60 godzinny moduł obsługi hurtowni – magazyn
– 80 godzinny moduł samodzielnych ćwiczeń praktycznych w programach komputerowych.

4. “Pracownik działu zasobów ludzkich”

Uczestnicy opanują podstawowe umiejętności teoretyczne i praktyczne w następującym zakresie:

– kadry
– płace
– ubezpieczenia społeczne
– BHP, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, sprawy socjalne

Celem szkolenia jest praktyczne opanowanie obsługi komputerowych programów pracowniczych.

Szkolenie obejmować będzie:

– 20 godzin wykładów rekrutacji i selekcji
– 35 godzinny moduł kadrowy
– 50 godzinny moduł płacowy
– 25 godzinny moduł ubezpieczeń społecznych
– 25 godzinny moduł BHP
– 15 godzinny moduł PFRON i ZFŚS
– 80 godzinny moduł samodzielnych ćwiczeń praktycznych w programach komputerowych

5. “Sekretarka z nauką języka angielskiego”

Uczestnicy opanują podstawowe umiejętności teoretyczne i praktyczne w następującym zakresie:

– język angielski biznesowy
– obsługa sekretariatu
– kadry, płace i ubezpieczenia społeczne

Szkolenie obejmować będzie:

– 60 godzinny moduł języka angielskiego
– 35 godzinny moduł obsługi urządzeń technicznych w pracy biurowej
– 40 godzinny moduł podstawowe zasady pracy sekretarki
– 35 godzinny moduł kadrowo – płacowy
– 80 godzinny moduł samodzielnych ćwiczeń praktycznych w programach komputerowych

– szkolenia zawodowe, trwające 120 godzin:

1. “Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”

Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności dotyczących technik sprzedaży rozszerzonych o podstawę obsługi komputera oraz obsługę kas fiskalnych

Szkolenie obejmować będzie:

– 10 godzinny moduł użytkowanie komputera
– 28 godzinny moduł dotyczący sprzedaży
– 42 godzinny moduł obsługa komputera
– 40 godzinny moduł techniczna obsługa sprzedaży

2. “Pracownik małej gastronomii”

Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności dotyczących pracy w małej gastronomii, jak również samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej w zakresie małej gastronomii.
Część praktyczna będzie odbywała się w pomieszczeniach kuchennych zajazdów lub restauracji. Nauka w czynnych zakładach gastronomicznych umożliwi praktyczne przygotowanie do pracy w takich placówkach.

Szkolenie obejmować będzie:

– 10 godzinny moduł minimum sanitarne i BHP
– 10 godzinny moduł organizacja przyjęć i obsługa gości
– 100 godzinny moduł gastronomia