Rodzaje szkoleń

25 sierpnia 2006

belka_krok

Beneficjentom ostatecznym z powiatów Inowrocławia proponujemy udział w jednym z dwóch szkoleń:

– szkolenie zawodowe trwające 360 godzin
1. „Spawacz elektryczny w metodzie 111 i 135”

– szkolenie trwające 250 godzin
2. „Stolarz meblowy”

Beneficjentom ostatecznym z powiatów Świecia proponujemy udział w jednym z pięciu szkoleń:

– szkolenia ekonomiczne, trwające 250 godzin:
1. „Księgowy małej firmy”
2. „Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego z nauką języka angielskiego”
3. „Sekretarka z nauką języka angielskiego”

– szkolenia zawodowe, trwające 150 godzin:
4. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”
5. „Pracownik małej gastronomii”

Programy szkoleń
organizowanych przez Fundację Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu

1. "Spawacz elektryczny w metodzie 111 i 135”

Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie metod spawania. Uczestnicy zostaną zapoznani z dwoma metodami spawania stali. Jedna metoda będzie polega na spawaniu stali elektrodami otulonymi (111), a druga metoda to spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (135).
Uczestnicy szkoleń będą zdawać na zakończenie szkolenia egzaminy kwalifikacyjne. Po zdaniu egzaminu otrzymają książeczkę spawacza i świadectwo zdania egzaminu spawacza.

Szkolenie obejmować będzie:
40 godzinny moduł wykładowy
160 godzinny moduł praktycznej nauki metodą 111
160 godzinny moduł praktycznej nauki metodą 135