Rozeznanie cenowe – egzaminator szkoleń komputerowych na poziomie równoważnym ECDL Start

1 sierpnia 2014

Fundacja Ekspert- Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu
„Mazowieckie Amazonki zapraszają na szkolenia komputerowe”, w ramach realizowanego w ramach PO KL,
Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych zakresie ICT i znajomości języków obcych” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie egzaminów na poziomie równoważnym ECDL Start dla beneficjentów projektu „Mazowieckie Amazonki zapraszają na szkolenia komputerowe”

Dokumenty do pobrania

 Rozeznanie cenowe wraz z załacznikiem – formularzem ofertowym

Szablon CV