ROZEZNANIE CENOWE na przeprowadzenie badań fokusowych!

13 lutego 2012

.

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 62 15, mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu "PI Aktywni seniorzy" zaprasza do …

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na przrpowadzenie badań fokusowych


1. Opis przedmiotu rozeznania:

Przedmiotem rozeznania jest przeprowadzenie badań fokusowych w projekcie pn. ”PI Aktywni seniorzy”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, w okresie od marca 2012 roku do sierpnia 2012 roku. Teren realizacji badań –województwo łódzkie.

2. Zadania do zrealizowania:

  • Przeprowadzenie badań fokusowych przedstawicieli OPS, PUP pracujących z osobami 50+, pozostającymi bez zatrudnienia;
  • Przeprowadzenie badań fokusowych przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową i społeczną, w tym realizacją projektów 7.2.2, 6.2 i 8.1.2 PO KL;
  • Przeprowadzenie badań fokusowych w Grodnie pracowników akademickich w tym osób prowadzących Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Celem badań jest pozyskanie istotnych wniosków które pozwolą na diagnozę istotną dla procesu badawczego i opracowania zakładanego w projekcie narzędzia w postaci IAZS, który będzie skutecznym narzędziem aktywizującym zawodowo osoby w wieku 50+.

3. Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • doświadczenie w zakresie realizacji i analizy badań

4. Do zaoferowania mamy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
  • powiększenie doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji badań.

5. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

Propozycja cenowa powinna zawierać:

  • Formularz cenowy zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w przeliczeniu na wykonanie 1 badania fokusowego (załącznik nr 1);
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.