RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE

22 sierpnia 2006

Temat    RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE       
Forma    Szkolenie – WARSZTATY
       
Odbiorcy   
Nauczyciele starszych oddziałów przedszkolnych, szkół specjalnych oraz prowadzących lekcje w klasach integracyjnych, nauczycieli prowadzących lekcje WF oraz psycholodzy i pedagodzy szkolni, pielęgniarki szkolne, a także studenci kierunków pedagogicznych (szczególnie pedagogika specjalna), psychologicznych, rehabilitacji       

Cel   
przygotowanie do pracy metodę twórczego rozwoju dziecka przez ruch i ćwiczenia, poprzez wykorzystanie dotyku, ruchu oraz wzajemnych relacji fizycznych, emocjonalnych i społecznych dających możliwość rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu dzieckiem. Idealne narzędzie we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka oraz w terapii zaburzeń rozwoju.Metoda Ruchu Rozwijającego skierowana jest do osób pracujących z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwoju i różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in.:
dzieci upośledzonych umysłowo,
dzieci autystycznych,
dzieci z wczesnym mózgowym porażeniem dziecięcym,
dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
dzieci z niekorzystnych środowisk wychowawczych, np. domów dziecka,
dzieci głuchych i niewidomych.
       
Treści programowe   
Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
Ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu.
Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupąĆwiczenia twórcze (ruch kreatywny)       

Liczba godzin   
20 godzin       

Terminy i miejsce realizacji   
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Ośrodka w terminie ustalonym wspólnie z uczestnikami.       

Świadectwo   
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.       

Koszt   
120 zł