Doradztwo biznesowe

12 stycznia 2006

Doradztwo biznesowe adresowane jest do młodych osób, które zdecydują się rozpocząć własną działalność gospodarczą. Celem doradztwa biznesowego jest w jak największym stopniu zindywidualizowana pomoc powstającym i nowo powstałym firmom beneficjentów Projektu.
Tematyka doradztwa biznesowego obejmuje:
kwestiach formalno-prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
prowadzeniu skutecznej akcji promocyjno-marketingowej,
zdobywaniu klientów,
pozyskiwaniu środków na działalność firmy.
Doradztwo biznesowe oferowane w ramach Projektu "Miejsca pracy w sektorze kultury" poprzedzone jest analizą potrzeb sygnalizowanych podczas szkoleń przez beneficjenta projektu. Doradztwo odbywa się w formie indywidualnego spotkania z doradcą przedsiębiorczości.