Poradnictwo zawodowe

12 stycznia 2006

Poradnictwo zawodowe jest uzupełnieniem szkolenia podstawowego w zakresie możliwości zawodowego funkcjonowania artystów i twórców kultury w warunkach gospodarki rynkowej. Celem poradnictwa zawodowego oferowanego w ramach Projektu "Miejsca pracy w sektorze kultury" jest pomoc uczestnikowi w wybraniu ścieżki kariery i zdiagnozowaniu jego dalszych potrzeb edukacyjnych.
Tematyka poradnictwa zawodowego obejmuje zagadnienia:
 
informacja o rynku pracy,
informacja o wymaganiach pracodawców w stosunku do pracowników,
informacja o prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej,
informacja o usługach urzędów pracy,
identyfikacja trudności zawodowych beneficjenta.
Poradnictwo zawodowe odbywa się w formie indywidualnego lub grupowego spotkania z doradcą zawodowym. Średni wymiar doradztwa zawodowego na uczestnika wynosi dwie godziny.