Seminaria

30 sierpnia 2005

  • Rola i zadania dyrektora w awansie zawodowym
  • Awans zawodowy nauczycieli stażystów
  • Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych
  • Awans zawodowy nauczycieli mianowanych

Koszt szkoleń ustalany jest indywidualnie