Seminarium – Mediacje jako forma rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami.

14 września 2015

Zapraszamy przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu na bezpłatne seminarium pod patronatem Kujawskiego Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Kujawsko – Pałuckiego Ośrodka Wsprawcia Ekonomii Społecznej oraz Fundacji Ekspert-Kujawy.

Zaproszenie dla przedsiębiorców