Seniorzy nauczają uchodźców języka polskiego.

22 kwietnia 2022

Lokalne instytucje samorządowe i pozarządowe w znacznym stopniu zaangażowały się we wsparcie uchodźców w zakresie nauki języka polskiego. Darmowe lekcje zaproponowała również nasza Fundacja.

Uruchomiliśmy dwie grupy szkoleniowe, których sposób realizacji dostosowaliśmy do oczekiwań i możliwości uczestników. Zajęcia są zróżnicowane pod względem poziomu i odbywają się dwa razy w tygodniu, zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych. Lekcje polskiego realizowane są przez dwóch wolontariuszy, którzy na co dzień są związani z Uniwersytetem III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy – p. Janusza oraz p. Grażynę. Jest to dowodem na to, że idea wolontariatu wśród osób starszych nie jest pustym frazesem

Po zakończeniu bieżącego cyklu szkoleń wznowimy rekrutację dla kolejnych grup. Tak, jak poprzednio, rekrutacja prowadzona będzie w języku ukraińskim, przez Marię – naszą pochodzącą z Ukrainy fundacyjną koleżankę,

Gorąco zachęcamy innych seniorów, którzy są w stanie poświęcić swój czas, do bezinteresownej pomocy uchodźcom i zaangażowanie się w planowaną w przyszłości rekrutację.