Specjalista ds. informacji i promocji w Regionalnym Ośrodku EFS w Bydgoszczy

19 lipca 2011

 Opis stanowiska:
Praca w Regionalnym Ośrodku EFS w Bydgoszczy zajmującym się pomocą beneficjentom w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowe zadania:

 • udzielanie informacji klientom Ośrodka na temat podstaw EFS,
 • udzielanie informacji o projektach zawartych w bazach projektów EFS,
 • udzielanie informacji w zakresie oferty Regionalnego Ośrodka EFS,
 • aktualizowanie strony www,
 • promowanie działań ośrodka poprzez opracowywanie informacji nt. działań Ośrodka oraz regularne przesyłanie ich do mediów,
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z mediami,
 • przygotowywanie narzędzi informacyjno-promocyjnych takich jak newsletter, mailing,
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach interwencji EFS, komunikacji, obsługi klienta potwierdzone certyfikatami,
 • minimum 1 rok doświadczenia w realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych,
 • minimum 1 rok doświadczenia w pozyskiwaniu środków publicznych, w szczególności EFS,
 • doświadczenie w zakresie świadczenia usług informacyjnych, opracowywania informacji do mediów (w tym Internetu) na temat EFS,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z promocją w szczególności w tematyce związanej z EFS,

Forma kontaktu:
Oferty (CV, list motywacyjny) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysłać pocztą elektroniczną na adres: roefs@pte.bydgoszcz.pl   

Oferty prosimy przesyłać do 29 lipca 2011 r.