Sprawna i skuteczna komunikacja

15 marca 2014

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Zapraszamy na szkolenie: SPRAWNA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA w ramach oferty Szkoły Trenerów Fundacji Ekspert-Kujawy

 

Szkolenie: Sprawna i skuteczna komunikacja 

Szkolenie przygotowane i realizowane w myśl zasady, że „… na początku było Słowo” i to właśnie komunikacja jest fundamentem prawidłowych relacji międzyludzkich, zarówno tych na płaszczyźnie kontaktów biznesowych,
jak i osobistych.

UCZESTNICY:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działu obsługi klienta, osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie klientów, pracowników serwisu i działu reklamacji, wszystkich osób, które chcą poznać zasady i reguły skutecznej komunikacji.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:

Maksymalnie 14 osób

PROGRAM ZAJĘĆ:

1.Co to jest komunikacja (nadawca odbiorca).

2.Schemat i zasady procesu komunikacyjnego – troszkę teorii…

3.Jak pokonywać bariery w komunikacji interpersonalnej
rozpoznawanie i środki zaradcze.
Czy Twój długopis jest taki sam jak mój? o tym, jaką opowieść kreuja nasz umysł….

4.Sztuka słuchania a sztuka mówienia. Mamy możliwość słyszenia
i mówienia korzystajmy z tych darów proporcjonalnie.

5.Metody na efektywną komunikację słowną
Mówimy co chcemy i jak chcemy – ale czy rozumieją nas nasi słuchacze? (parafraza i klaryfikacja).

6.Efektywne zadawanie pytań dlaczego dobrze zadane pytanie to dobry i efektywny dialog.
  Pytania zamknięte i otwarte, jak je wykorzystujemy w rozmowie?

7.Komunikacja werbalna i niewerbalna:
Mowa ciała a tog głosu i treść wypowiedzi

8.Asertywne komunikaty jako możliwość porozumienia
wraz z poszanowaniem praw i obowiązków rozmówcy z zachowaniem swoich praw i obowiązków.

 

CELE ZAJĘĆ:

Zapoznanie się z możliwością skutecznej i efektywnej komunikacji.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

Dokonać oceny własnych preferencji komunikacyjnych i preferencji innych

Rozpoznawać i zapobiegać tworzeniu barier komunikacyjnych w celu zwiększenia efektywności komunikacji

Rozpoznawać i stosować niewerbalne sygnały komunikacyjne

Stosować zasady komunikacji skutecznej w pracy

CZAS TRWANIA:

Łącznie 8 godzin szkoleniowych

METODY:

Mini wykład, ćwiczenia warsztatowe w grupie, praca indywidualna

POMOCE:

Prezentacja multimedialna, arkusze papieru, flamastry, tablica flipchart, teczki, komputer, rzutnik,

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:Tak

 Kontakt: Anna Pawłowska, tel. 52-357-62-15