STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku: Zarządzanie ochroną zdrowia

24 września 2013

wshe.png
 
Studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną zdrowia
już w Inowrocławiu!!
 

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Humanistzcyno – Ekonomiczną z Włocławka oferuje STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku: Zarządzanie ochroną zdrowia

 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym przez Uczelnię terminie kompletu dokumentów oraz udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia w postaci załączonego do kompletu dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych
 
Rekrutacja trwa!!!
 
   

Dziś przedstawiamy Państwu studia podyplomowe o kierunku: Zarządzanie ochroną zdrowia

Charakterystyka studiów podyplomowych
Studia skierowana są do lekarzy, pielęgniarek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, menedżerów ochrony zdrowia oraz kadry rezerwowej przewidywanej w przyszłości do zarządzania podmiotami leczniczymi lub nadzorowania procesu finansowania świadczeń zdrowotnych.
 
Sylwetka absolwenta
Absolwenci tych studiów podyplomowych są przygotowani do skutecznego i efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi. Studia podyplomowe dostarczają najnowszej wiedzy w zakresie odpowiedzialności za zdrowie obywateli na poszczególnych szczeblach organizacji społeczeństwa oraz zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych i ich miejsca w systemie finansowania państwa.
 
Program studiów

Program studiów zawiera łączną ilość 220 godzin w 2 semestralnym toku studiów. Studia kończą się uzyskaniem absolutorium poprzez zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów oraz napisaniem pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.

 Opłata za studia: 2.800,00 zł

UWAGA! Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 0 zł!

  Szczegóły w zakładce studia podyplomowe

Kontakt: Anna Napierała, tel. 52 357 62 15, email: studia@ekspert-kujawy.pl