Studia właśnie dla Ciebie!

13 września 2013

Te studia są właśnie dla Ciebie! Rozpocznij je z Ekspert – Kujawy. Zajęcia w Inowrocławiu!

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczno – Techniczną z Konina  oferuje STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku: Przygotowanie pedagogiczne

Formą zaliczeniową dla wszystkich kierunków studiów podyplomowych jest egzamin dyplomowy!
Studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem przygotowania pedagogicznego.

Zajęcia trwają trzy semestry, a realizowane treści programowe umożliwiają słuchaczom nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

Słuchacze studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego.

Proces rekrutacyjny trwa!
Warto podkreślić, iż rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, a ponadto warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie minimalnej grupy uczestników – 16 osób. 
UWAGA! Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 0 zł!

RABATY!!
Każdy potencjalny student jeśli zgłosi się do nas z kolejną osobę, która zechce studiować w Fundacji Ekspert-Kujawy otrzyma zniżkę w postaci rabatu do 5 %.

  Szczegóły w siedzibie Fundacji lub pod nr telefonu 52-357 62 15
Kontakt: Anna Napierała, email: studia@ekspert-kujawy.pl