Studiuj podyplomowo nie wychodząc z domu!

27 czerwca 2023

Trwa rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE! W ofercie 65 kierunków kształcenia – w tym aż 53 kierunki pedagogiczne. Zajęcia i egzaminy realizowane są w trybie zdalnym*! Dogodne formy płatności za czesne!

Więcej informacji wraz ze szczegółowym opisem kierunków: https://odn.ekspert-kujawy.pl/studia-podyplomowe/ lub https://www.facebook.com/odn.inowroclaw/


* Studenci kierunków Logopedia ogólna i Logopedia kliniczna poza egzaminem dyplomowym składają również pracę dyplomową.
* Studenci kierunku Metodyka i metodologia pracy socjalnej (bez zamiaru kończenia dodatkowego kursu kwalifikacyjnego realizowanego w Gdyni) składają wyłącznie projekt socjalny. W przypadku wyboru dodatkowego kursu nadającego kwalifikacje do zarządzania placówkami opieki społecznej, poza projektem przygotowaniem projektu socjalnego zobowiązani są zdać dodatkowo egzamin kwalifikacyjny w Gdyni.