Szansa dla organizacji pozarządowych – konkurs grantowy dla NGO

20 stycznia 2009

Organizacje pozarządowe z naszego regionu mogą przystapić do ogólnopolskiego konkursu grantowego "Równać Szanse 2009".

Konkurs organizowany jest w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Odbywa się on już po raz dziewiąty. W konkursie, w którym można otrzymać dotację – nawet do 50 tys. zł – mogą wziąć udział organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji, działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Działania realizowane w przedłożonych projektach powinny być adresowane dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat. Powinny trwać nie mniej niż 18 miesięcy.

Udział w ogólnopolskim kokursie grantowym to szansa zarówno dla potencjalnych uczestników projektu oraz dla samych organizacji. Młodzież ma szansę na lepszy start w dorosłe życie. Z kolei realizacja napisanego projektu to dla stowarzyszeń i fundacji szansa na zdobycie doświadczenia i rozwój środowiska, w którym funkcjonują.

Więcej informacji na temat zasad konkursu i kryteriów ocen, można uzyskać na stronie: www.rownacszanse.pl lub drogą mailową: rownacszanse@pcyf.org.pl lub telefonicznie: 022 826 10 16