Proponowane szkolenia

12 marca 2013


Strategia sprzedaży

Nawet najlepszy produkt sam się nie sprzeda, zatem co jest najważniejsze w procesie sprzedaży? Odpowiedź jest prosta – człowiek! Ludzie kupują od ludzi, to stara, niezmienna zasada.

Odnajdujemy w ludziach ich talenty i predyspozycje i wyposażamy ich w dodatkowe umiejętności, które pozwolą osiągnąć sukces w procesie sprzedaży. Pomożemy zbudować własny plan rozwoju sprzedaży oraz dopracować sztukę prowadzenia rozmowy z klientem.

 Szkolenie będące podstawą do podnoszenia jakości pracy sprzedawców, pokazuje, że świadoma i przemyślana praca zwiększa sprzedaż i satysfakcję klienta.

 Ćwiczenia podczas szkolenia nauczą  prowadzenia skutecznej rozmowy handlowej oraz kontrolowania jej przebiegu, aktywnego słuchania oraz podstawowych technik negocjacyjnych. Szkolenie wyposaży uczestników w techniki i metody sprzedażowe.


Skuteczna sprzedaż

Szkolenie „Skuteczna sprzedaż” jest uzupełnieniem szkolenia „Strategia sprzedaży”, dedykowane jest do handlowców, którzy posiadają już wiedzę z zakresu sprzedaży i chcą ją rozwijać i udoskonalać, to kolejny krok do osiągnięcia sukcesu w sprzedaży.

Uczestnicy poznają silniejsze, psychologiczne techniki wywierania wpływu, których nabycie pozwala sprzedawać skutecznej i czerpać z tego radość.

Szkolenie pokazuje typologię klienta, oraz konieczność indywidualnego podejścia ze względu na różne charaktery, postawy i czynniki psychologiczne.

Szkolenie w pełni obejmuje obszary niezbędne do osiągnięcia sukcesu w sprzedaży – motywację, zachowanie, technikę.

Całości dopełniają idealnie dobrane i opracowane ćwiczenia, które nie tylko zwiększają umiejętności nawiązywania relacji z klientami, poprzez ćwiczenie asertywności, radzenia sobie z obiekcjami/zastrzeżeniami klienta, treningi zastosowania strategii oraz technik sprzedażowych, ale również wpływają na chęć samokształcenie w tematyce psychologii sprzedaży.


Trener – Ekspert

Szkolenie „Trener – Ekspert” ma na celu pomóc właścicielom firm oraz menadżerom w rozwijaniu, poszerzaniu oraz doskonaleniu umiejętności przywódczych, które we współczesnym środowisku biznesowym mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.

Uczestnicy poznają funkcje oraz role menadżera, dzięki którym jego działanie jest zawsze zaplanowane, zorganizowane i wykonane.

Dzięki szkoleniu menadżerowie staną się dobrymi przywódcami dla swoich pracowników i będą potrafili stworzyć z nich zespół doskonale rozumiejących i uzupełniających się osób oraz przewodzić nim, poznają doskonałe fundamentalne zasady pracy zespołowej.

Po zakończonym szkoleniu menadżerowie nabędą umiejętność stosowania niezbędnych narzędzi każdego menadżera: słuchania, zadawania pytań, obserwowania i udzielania informacji zwrotnych.

To szkolenie udoskonala i rozwija umiejętności menadżerów, oraz pomaga wdrażać i usprawniać efektywne zmiany.


Efektywność pracownika

Szkolenie „Efektywność pracownika” opiera się głównie na psychologii, pokazuje jak szukać w sobie motywacji do działania, jak skutecznie wyznaczać i realizować cele.

Na szkoleniu analizuje się różne obszary naszego życia, które wpływają na naszą psychikę, a najmniejsze występujące w nich zakłócenia odbierają nam pozytywne myślenie.

Uczestnicy dowiedzą się jak zwiększyć swoją efektywność m.in. poprzez odpowiednie nawyki planowania i organizowania pracy oraz umiejętność ustalania i określania priorytetów.

Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak ważną rolę w odnalezieniu w sobie motywacji odgrywa poczucie własnej wartości, samorealizacja, asertywność, siła, rozwój osobisty, emocje a także odpowiednie sposoby na odreagowanie napięcia psychicznego i fizycznego.

Szkolenie z całą pewnością pomoże w motywowaniu samego siebie, ale również pokazuje związek z wywieraniem wpływu na innych.

Szkolenie ma na celu, nie tyle zmotywowanie uczestników na samym szkoleniu, ale przede wszystkim danie konkretnych wskazówek na przyszłość. Znajomość tematu pomaga w motywowaniu siebie, ale jednocześnie pokazuje związek z wywieraniem wpływu na innych w tej tematyce. Pokazuje wartość jaką stanowią entuzjazm i uśmiech.


Stres w pracy 

Tematyka stresu łączy się z wieloma tematami zawartymi we wszystkich szkoleniach. Przede wszystkim zawiera wiedzę co to jest stres, skąd się bierze, jakie są jego źródła i rodzaje.

Szkolenie poprzez teorię i ćwiczenia daje konkretne wskazówki jak można nie tylko radzić sobie ze stresem, ale również jak go unikać.

Szkolenie uzmysławia problem poprzez przykłady z życia. Pokazuje związek z cechami wrodzonymi, doświadczeniami, nawykami, a odpornością na stres. Uczy akceptacji dla rzeczy, na które nie mamy wpływu.

W szkoleniu zawarte są ćwiczenia z tworzenia własnych standardów postępowania w sytuacjach trudnych, pokazuje najsilniejsze indywidualne cechy poszczególnych uczestników szkolenia.

Ciekawe wnioski przynoszą ćwiczenia z przełamywania negatywnych przekonań będących najczęstszym źródłem stresu codziennego.

Jedną z najważniejszych części jest pokazanie do jakiego momentu stres podnosi efektywność psychiczną i fizyczną człowieka, a od jakiego momentu stanowi już zagrożenie dla psychiki człowieka.

Konflikty w pracy

Szkolenie „Konflikt w pracy” określa źródła konfliktów, sposoby ich unikania lub radzenia sobiez nimi w pracy. Obejmuje praktyczne ćwiczenia na sposoby wyrażania własnych opinii, jak i daje wskazówki na ich przyjmowanie. Pokazuje związek ról grupowych, światopoglądu, charakteru, jaki potrzeb osobistych z konfliktami w pracy.

Pozwala zrozumieć, że konflikty mogą być źródłem rozpadu zespołu, ale są też nieuniknione w funkcjonowaniu grupy i dobrze zarządzane, mogą przynieść korzyści dla organizacji.


Telemarketing – zasady skutecznej sprzedaży przez telefon

Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w kluczowe techniki wykorzystywane w pracy telemarketera, wskazuje na najczęściej popełniane błędy i uczy jak skutecznie je omijać.

Ważną częścią szkolenia jest sama rozmowa telefoniczna, poznanie elementów skutecznej rozmowy oraz szeroko rozumiana komunikacja w sprzedaży.

Dzięki zaproponowanym ćwiczeniom uczestnicy przećwiczą poznane techniki sprzedażowe, będą trenować radzenie sobie z obiekcjami klienta, korzystanie z języka korzyści,  nauczą się jak sprawnie rozpocząć rozmowę, kontrolować jej przebieg, zaangażować w nią klienta aż w końcu jak najskuteczniej ją finalizować. To szkolenie to duży krok po wysokie wyniki sprzedażowe.