Szkolenia rad pedagogicznych

30 sierpnia 2005

  • Wychowawca i jego klasa
  • Jak zarazić pasywnego ucznia optymizmem
  • Uczeń zdolny w szkole – szanse i zagrożenia
  • Przemoc w szkole – przyczyny i sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi
  • Profilaktyka uzależnień
  • Spozoby aktywizowania uczniów
  • Wywiadówka inaczej
  • Hospitacja diagnozująca jako metoda monitorowania osiągnięć uczniów
  • Zespół wypalenia zawodowego – przyczyny i sposoby zaradcze
Koszt szkoleń ustalany jest indywidualnie