Szkolenia z zakresu BHP

30 sierpnia 2005

  • Szkolenie z zakresu udzielania 1 pomocy przedmedycznej
  • Ocena ryzyka zawodowego dla różnych grup zawodowych w placówkach oświatowych
  • Szkolenia z zakresu BHP dla nauczycieli – szkolenia podstawowe / okresowe
  • Szkolenia z zakresu BHP dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych – szkolenia podstawowe/okresowe
  • Szkolenia w zakresie BHP dla pracowników obsługi szkoły i placówek oświatowych – szkolenia podstawowe/okresowe

Koszt szkoleń ustalany jest indywidualnie