szkolenia zakończone w 2003 r.

9 grudnia 2004

W 2003 roku Fundacja Ekspert – Kujawy realizowała szkolenia dla osób bezrobotnych z powiatu inowrocławskiego

“PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI MAŁEJ FIRMY”
Szkolenie było realizowane w terminie od 4 sierpnia do 30 listopada 2003 roku. W szkoleniu wzięło udzial 12 beneficjentów. Założeniem szkolenia było zapoznanie uczestników ze specyfiką dzialalności biura usług rachunkowych oraz z pracami kadrowo-biurowymi. Niniejsze szkolenie przygotowuje do dalszej kariery w księgowości lub służbach pracowniczych, jest oparte na ewidencji podatkowej (książka przychodów i rozchodow). Szkolenia skierowane były do osób z wykształceniem co najmniej średnim z preferencją dla wykształcenia wyższego kierunkowego: ekonomicznego i prawniczego.

“KSIĘGOWY MAŁEJ FIRMY”
Szkolenie realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zgodnie z umową nr 265/Sz/VII/03 zawartą w dniu 30 września 2003 roku w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Szkolenie było realizowane w terminie od 27 października do 22 grudnia 2003 roku. W szkoleniu wzięło udział 6 beneficjentów. Szkolenie skierowane było do osób, które mają trudności w znalezieniu pracy lub podjęciu dzialalności gospodarczej z powodu braku doświadczeń zawodowych w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej i pracowniczej. W ramach 40-niowego szkolenia beneficjenci nabędą podstawowe umiejętności związane z zasadami prowadzenia podatkowej ksiązane z zasadami prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczaniem wynagrodzeń i obsługą programu Płatnik.

“SAMODZIELNY KSIĘGOWY”
Szkolenie raalizowane zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w dniu 29 grudnia 2003 roku. W szkoleniu wzięło udzial 6 osób z powiatu inowrocławskiego. Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani ze specyfiką pracy finansowo-księgowej, kadrowej i administracyjno-biurowej oraz nauczyli się samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej i pracowniczej małej firmy. Szkolenie skierowane było do osób bezrobotnych z wysztalceniem wyższym niem mających żadnego doświadczenia praktycznego.