Szkolenia zawodowe w GOPS Inowrocław – wrzesień 2009

1 października 2009

W miesiącu wrześniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez GOPS w Inowrocławiu.

W projekcie uczestniczy 20 osób, które obecnie podnoszą swoje kwalifikacje i komptetncje na następujących szkoleniach zawodowych:
– Florystyka – 14 osób;
– ECDL – 5 osób;
– Księgowość – 1 osoba.
 
Celem szkolenia Florystyka jest zapoznanie z technologią tworzenia wiązanek, stroików i ozdób okolicznościowych z wykorzystaniem różnorodnego materiału florystycznego i dekoracyjnego.

Celem szkolenia ECDL jest nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych z zakresu obsługi komputera, umożliwiających otrzymanie Europejskiego Certyfikatu umiejętności Komputerowych.

Celemsz szkolenia Księgowość, jest nabycie przez uczenistników wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów oraz rozliczeń z US i ZUS,