Szkolenia zawodowe w GOPS Inowrocław

2 listopada 2009

W miesiącu październiku rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez GOPS w Inowrocławiu.

W projekcie uczestniczy 20 osób, które obecnie podnoszą swoje kwalifikacje i komptetncje na następujących szkoleniach zawodowych:
– Obsługa kas fiskalnych – 14 osób;

 
Celem szkolenia Obsługa kas fiskalnych jest nabycie przez uczenistników wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi sprzętu fiskalnego,