Szkolenia zawodowe w GOPS Rojewo

1 października 2009

W miesiącu wrześniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez GOPS w Rojewie.

W projekcie uczestniczy 7 osób, które obecnie podnoszą swoje kwalifikacje i komptetncje na następujących szkoleniach zawodowych:

– Nowoczensy sprzedawca z kasą fiskalną – 3 osoby;
– Opiekunka osób starszych – 1 osoba
– ABC komputera – 1 osoba
– Księgowość – 1 osoba.
 
Celem szkolenia Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej jest nabycie przez uczestnika umiejętności dotyczących marketingowych technik sprzedaży rozszerzonych o obsługę programów magazynowych i fakturujących oraz obsługę sprzętu fiskalnego.

Celem szkolenia Opiekunka osób starszych jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu geriatrii, promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia, organizowania, planowania oraz prowadzenia dokumentacji. A także nabycie praktycznych umiejętności związanych z pomocą osobie starszej w czynnościach dnia codziennego, posługiwania się sprzętem i aparaturą medyczną.

Celem szkolenia ABC komputera jest nabycie przez uczestnika wiedzy praktycznej z zakresu podstaw obsługi komputera, a w szczególności pakietu Microsoft Office oraz Internetu.

Celemsz szkolenia Księgowość, jest nabycie przez uczenistników wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów oraz rozliczeń z US i ZUS,