Szkolenia zawodowe w M – GOPS Janikowo

1 października 2009

W miesiącu wrześniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez M – GOPS Janikowo.

W projekcie uczestniczy 15 osób, które obecnie podnoszą swoje kwalifikacje i komptetncje na następujących szkoleniach zawodowych:
– Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 5 osób;
– ABC komputera – 10 osób;
– Operator wózka jezdniowego – 2 osoby;
– Operator prac ziemnych – 2 osoby.
 
Celem szkolenia Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej jest nabycie przez uczestnika umiejętności dotyczących marketingowych technik sprzedaży rozszerzonych o obsługę programów magazynowych i fakturujących oraz obsługę sprzętu fiskalnego.

Celem szkolenia ABC komputera jest nabycie przez uczesnitka wiedzy praktycznej z zakresu podstaw obsługi komputera, a w szczególności pakietu Microsoft Office oraz Internetu.

Celem szkolenia Operator wózka jezdniowego jest przygotowanie kierowców wózków jezdniowych do samodzielnej pracy w transporcie wewnątrzzakładowym, wraz z uzyskaniem uprawnień do wym iany butli gazowej propan – butan we wózkach wyposażonych w taką butlę.

Celem szkolenia Operator prac ziemnych jest zdobycie uprawnień w zakresie obsługi jednej z sześciu maszyn budowlanych, am ianowicie: ładowarki, koparki, koparko – ładowarki, walca, równiarki lub spychacza.