Szkolenia zawodowe w M – GOPS Strzelno

1 października 2009

W miesiącu wrześniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez M – GOPS Strzelno.

W projekcie uczestniczy 12 osób, które obecnie podnoszą swoje kwalifikacje i komptetncje na następujących szkoleniach zawodowych:
– Opiekunka osób starszych – 8 osób;
– Operator wózka jezdniowego – 4 osoby.
 
Celem szkolenia Opiekunka osób starszych jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu geriatrii, promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia, organizowania, planowania oraz prowadzenia dokumentacji. A także nabycie praktycznych umiejętności związanych z pomocą osobie starszej w czynnościach dnia codziennego, posługiwania się sprzętem i aparaturą medyczną.

Celem szkolenia Operator wózka jezdniowego jest przygotowanie kierowców wózków jezdniowych do samodzielnej pracy w transporcie wewnątrzzakładowym, wraz z uzyskaniem uprawnień do wym iany butli gazowej propan – butan we wózkach wyposażonych w taką butlę.