Szkolenia zawodowe w OPS Pakość

1 października 2009

W miesiącu wrześniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez OPS Pakość.

W projekcie uczestniczy 17 osób, które obecnie podnoszą swoje kwalifikacje i komptetncje na następujących szkoleniach zawodowych:
– Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 10 osób;
– Opiekunka osób starszych – 3 osoby.
– ABC komputera – 2 osoby
– Spawacz w metodzie 135 – 3 osoby.
 
Celem szkolenia Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej jest nabycie przez uczestnika umiejętności dotyczących marketingowych technik sprzedaży rozszerzonych o obsługę programów magazynowych i fakturujących oraz obsługę sprzętu fiskalnego.

Celem szkolenia Opiekunka osób starszych jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu geriatrii, promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia, organizowania, planowania oraz prowadzenia dokumentacji. A także nabycie praktycznych umiejętności związanych z pomocą osobie starszej w czynnościach dnia codziennego, posługiwania się sprzętem i aparaturą medyczną.

Celem szkolenia ABC komputera jest nabycie przez uczesnitka wiedzy praktycznej z zakresu podstaw obsługi komputera, a w szczególności pakietu Microsoft Office oraz Internetu.

Celem szkolenia Spawacz w metodzie 135 jest zdobycie uprawnień w zakresie metod spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych.