Szkolenie dla MŚP

15 czerwca 2007

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty szkoleniowe
dla kadry zarządzającej eksportem w przedsiębiorstwie.

Warsztaty „Audyt Eksportowy” – realizowane w ramach projektu pt. „Regionalna Sieć Transferu Innowacji – szansą na wzrost konkurencyjności” – odbędą się w siedzibie naszej Fundacji 28 czerwca w godzinach 9:00 – 15:00 (z przerwami na poczęstunek i przerwą obiadową).

Szkolenie poprowadzi mgr Michał Czub – ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, Biuro Promocji Inwestycji i Technologii w Warszawie.

Tematyka wykładów i ćwiczeń, poświęcona jest ocenie możliwości wykorzystania zdolności eksportowych przedsiębiorstwa.

Poznanie metod i zasad postępowania związanych z określeniem wielkości potencjału produkcyjnego i intelektualnego eksportera wyrobów przemysłowych ma ułatwić kadrze zarządzającej dokonanie samooceny zdolności eksportowych przedsiębiorstwa bez konieczności angażowania wyspecjalizowanych, kosztownych firm doradczych czy audytorskich.

Samoocena marketingowej pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz określenie we własnym zakresie uwarunkowań pozyskania nowych, potencjalnych rynków zbytu są – w pierwszej kolejności – uzasadnione racjonalizacją kosztów przygotowania kompleksowego planu działań pro-eksportowych.

Tak więc większość czasu przeznaczonego na zrealizowanie tego programu szkoleniowego będzie wykorzystana na poznanie metodologii przeprowadzania audytu eksportowego, samodzielnie przez zainteresowane przedsiębiorstwo.

Głównym celem takiego audytu jest identyfikacja całego szeregu warunków i wymagań związanych z podjęciem produkcji eksportowej na nowe rynki zbytu a także z intensyfikacją obecnych dostaw eksportowych w warunkach działania silnej konkurencji. Odniesieniem dla takiej kompleksowej oceny mają być szanse oraz bodźce pro-eksportowe zestawione z barierami uznanymi za krytyczne w realizacji tego rodzaju ambitnego przedsięwzięcia.

Zestawienie takiej tematyki wykładów pod kątem obecności Polski w Unii Europejskiej zostało podporządkowane celom tego programu szkoleniowego oraz konieczności zapewnienia jego uczestnikom określonych korzyści.

Celami tymi są:

– przekonanie słuchaczy o zgodności dokonania samooceny potencjału eksportowego przedsiębiorstwa,
– poznanie metody i procedury stosowanej w audycie głównie eksperymentalnie, ale nie tylko,
– doskonalenie wiedzy zawodowej zainteresowanych pracowników marketingu. 

Warto pamiętać, że opracowana samodzielnie dokumentacja może być łatwo wykorzystywana w staraniach przedsiębiorstwa o pozyskanie funduszy pomocowych ze źródeł Unii Europejskiej oraz stanowić dobrze udokumentowaną podstawę wniosków kredytowych o dofinansowanie eksportu.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie, potwierdzające uczestnictwo w warsztatach.

Przypominamy:
Miejsce szkolenia: Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
Dla kogo: pracownicy sektora MŚP
Data szkolenia: 28 czerwca 2007
Rozpoczęcie szkolenia: 9:00 – 15:00
Koszt uczestnictwa: bezpłatny

Przypominamy również, iż w ramach projektu „Regionalna Sieć Transferu Innowacji – szansą na wzrost konkurencyjności”  25 czerwca bezpłatne szkolenie"Negocjacje w transferze technologii". Więcej informacji o tym szkoleniu możecie znaleźć Państwo w zakładce Aktualności na stronie głównej naszej Fundacji.


  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy”