Szkolenie dla ngo’sów

15 maja 2007

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla ngo'sów

Fundacja Ekspert-Kujawy serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie "Fundusz dla Organizacji Pozarządowych" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Fundusze Norweskie były długo oczekiwane przez polskie organizacje pozarządowe, gdyż można z nich realizować działania, nie tylko skierowane do innych osób, ale również wspierające rozwój organizacji pozarządowych (inwestycje w zasoby ludzkie, zakup sprzętu, remonty pomieszczeń itp.) 

Szkolenie będzie dotyczyć I Komponentu „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”. Obok działań wzmacniających organizacje pozarządowe będą mogły być realizowane również projekty, które mają na celu propagowanie poszanowania rządów prawa i rozwoju postaw obywatelskich, upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli, oraz równouprawnienia płci. W ramach komponentu będą wspierane działania promujące włączanie się organizacji pozarządowych i obywateli w życie publiczne, w tym ich zaangażowanie w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego. Preferowane będą działania mające na celu wzmacnianie organizacji pozarządowych, które mają zasadniczy wpływ na jakość demokracji i przestrzegania praw człowieka. Termin składania wniosków w ramach I Komponentu mija 8 czerwca br. 

Szkolenie z IIKomponentu "Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój" i III Komponentu "Równe szanse i integracja społeczna" odbędzie się w późniejszym terminie o czym będziemy informować. Termin składania wniosków w ramach tych komponentów mija 29 czerwca br.

Szkolenie dotyczące I Komponentu odbędzie się 17 maja o godzinie 17 na Hali widowiskowo-sportowej w Inowrocławiu, sala 226 (Centrum Pomocy Organizacjom Pozarządowym). 

Ponadto Fundacja zrealizuje to samo szkolenie w Mogilnie w dniu 18 maja o godz. 16 w budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, sala 22 oraz w sali narad Urzędu Miejskiego w Żninie 21 maja o godz. 16.

Więcej informacji udzielamy pod nr tel. (052) 3576215 lub w siedzibie Fundacji.