Szkolenie Obsługa kasy fiskanej

8 października 2008

W dniach 22 – 26 września 2008 roku, w siedzibie Fundacji „Ekspert – Kujawy” odbyło się szkolenie zawodowe „Obsługa kasy fiskalnej”, w którym wzięli udział podopieczni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie.W 15 godzinnym szkoleniu uczestniczyło 8 osób.Celem szkolenia było nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania kas fiskalnych oraz wiedzy praktycznej z zakresu obsługi sprzętu fiskalnego.