Szukamy wolontariuszy Erasmus +. Może to właśnie Ty?

20 kwietnia 2016

Zgłoś się jako wolontariusz do programu Erasmus +.

Cele, grupa docelowa,  działania.

Fundacja Ekspert – Kujawy, skupia się na działaniach związanych z edukacją w każdym wieku, prowadzi działania szkoleniowe, warsztatowe dla osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, bezrobotnych. Skupiamy się głównie na osobach dorosłych, choć udzielamy też wsparcia młodzieży (np. przygotowujemy do wyboru właściwej edukacji i zawodu, uczymy poszukiwania pierwszej pracy). Prowadzimy działalność na rzecz osób starszych, prowadzimy uniwersytet III wieku (warsztaty sportowe, promujemy turystykę, zdrowie). W fundacji prowadzimy kursy prawa jazdy, kursy językowe oraz pełen zakres szkoleń zawodowych. Zajmujemy się wspieraniem przedsiębiorczości, pomagamy pozyskać finanse na otwarcie działalności, promujemy i pomagamy zakładać i prowadzić spółdzielnie socjalne. Fundacja prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli i pracowników oświaty. Naszą działalność realizujemy głownie na terenie woj. kujawsko – pomorskiego, w tym miasta Inowrocławia. Kilka projektów prowadzimy na terenie całej Polski.

Poszukujemy ludzi otwartych, chcących zainicjować nowe formy wspierające grupy, do których kierujemy wsparcie. Miło nam będzie gościć wolontariuszy chcących zaangażować się na rzecz dzieci i młodzieży albo też osób starszych. Zapewnimy pomoc logistyczną, finansową. Wolontariusz będzie czuł się dobrze w towarzystwie młodych osób tworzących zespół pracowników, które są otwarte i gotowe pomóc. Chętnie zaprosimy wolontariuszów, który  chcieliby realizować swoje własne pomysły w dziedzinach takich jak sport, muzyka, malarstwo, sztuka zarówno dla osób młodych jak i seniorów.  Inowrocław to miasta 75 tys. położone nie daleko Torunia, Bydgoszczy (do 1 godziny samochodem). Jest to miasto uzdrowiskowe, posiadające zarówno duży potencjał do działania jak i szereg problemów społecznych. Jest to zatem idealne miasto do realizacji nowych inicjatyw i projektów długoterminowych jak i do poznawania, a także  spędzania aktywnie wolnego czasu.

Nawiążemy też współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarach podobnych do naszych. Jesteśmy zainteresowani także wymianą kadry, wspólnymi projektami w obszarach nam bliskich, wymiany doświadczeń, organizacji wizyt studyjnych. Chętnie włączymy się w projekty międzynarodowe.  

Our Foundation focuses mainly on activities connected with education. Our trainers teach people different subjects at every level of knowledge and age. We mainly conduct trainings and courses for disabled, unemployed and socially excluded people. Although we concentrate mostly on supporting the adults, we also willingly support the young (we help them to choose the proper school in order to achieve the suitable profession in the future; we also teach and prepare them to start looking for a job after accomplishing the school). We conduct many activities aimed at the elderly people. We run the University of the Third Year where, amongst many others, we especially promote sports activities, tourism and health. Our Foundation also runs a driving school, courses of foreign languages, as well as a full range of vocational trainings. We deal with supporting entrepreneurships, we help people to gain founds for establishing their businesses; we promote, as well as we help to organize social cooperatives. The Foundation conducts improvement trainings for teachers and other workers of educational system departments. We operate mainly in Kujawsko-Pomorskie region with Inowrocław in the first place; however, a few of our projects are realized also around the territory of Poland.

We are looking for people who are open-minded, willing to initiate new forms of supporting for groups we concentrate on. It will be our pleasure to host here volunteers ready to engage in work with children, the young  and adults. We will ensure them the logistics as well as financial support. We are convinced that each volunteer will easily find themselves in the friendly atmosphere of our working team of workers, which consists of young, open-minded, friendly people. We warmly invite volunteers eager to introduce and realize their own innovative ideas in such areas as sport, music, and arts; both for the young as well as for the elderly.

Inowrocław is a city of around 75000 inhabitants. It is situated in a close distance to Toruń and Bydgoszcz (it takes about one hour by car to get there). Inowrocław is a health resort. The city has both: huge potentiality of providing and conducting activities, as well as a whole range of social problems to deal with, and as such Inowrocław is a perfect place for introducing new initiatives or conducting long-term projects, as well as for spending the free time in an active way.

We are interested in establishing a cooperation with non-governmental organizations operating in similar areas as we do. We are also interested in exchanging the working stuff and conducting common projects in areas we are familiar with. We would really appreciate it if it were possible to organize meetings and visits in order to exchange ideas and experiences. We are also eager to join any international projects.

Działania i doświadczenie Fundacji w dziedzinach uczestnictwa w programie Erasmus +

Fundacja posiada bardzo duże  doświadczenie w pozyskiwaniu środków na projekty związane z edukacją. Od roku realizujemy własny projekt, pod nazwą Uniwersytet III wieku. Inicjujemy projekty dla młodych osób, prowadząc warsztaty pozwalające wejść na rynek pracy.  Zrealizowaliśmy ponad 100 różnych szkoleń zawodowych. Założyliśmy spółdzielnie socjalną i prowadzimy restaurację w której pracują osoby niepełnosprawne. Obecnie prowadzimy Inkubator Przedsiębiorczości wspierający lokalne, młode firmy i organizacje. Organizujemy spotkania związane z kultur, wyjazdy do kin, teatrów, opery. Regularnie (w ciągu miesiąca)  z naszych działań korzysta 200-250 osób.

The Foundation has a great experience in gaining money for running projects connected with education. Since the last year, we have been conducting our own project under the name of The University of the Third Age. We initiate projects for the young conducting trainings in preparing them for entering the work market. So far, we have realized above 100 different vocational trainings and courses. We established a social cooperative and we run a restaurant where we employ disabled people. Currently we run Incubator of Entrepreneurship, which supports small local businesses and organizations. We organize cultural meetings, trips to cinemas, theatres, and operas. During each month, regularly about 250 people benefits from our activities.

 

Zasoby ludzkie Fundacji

W naszej organizacji pracuje ok 25 osób. Jest to młody zespół przygotowany do pracy zespołowej. Współpracujemy z blisko 200 osobami w całej Polsce (trenerami, pracownikami biurowymi). W zespole są osoby biegle mówiące w j. niemieckim oraz angielskim. Współpracujemy także z osobami mówiącymi po rosyjsku, francusku, włosku. W zespole są także artyści, w tym muzycy, sportowcy (w tym trenerzy fitness, karate, dietetycy). Każda z tych osób chętnie włączy się w nowe inicjatywy i wesprze wolontariusza w realizacji jego autorskich pomysłów.

In our Foundation work about 25 people. They are all young, open-minded, friendly people, perfectly well prepared for group work. We cooperate with almost 200 people from all the territory of Poland (amongst them there are mainly trainers and office workers). In our team there are people fluently speaking English and German. We also cooperate with people speaking Russian, Italian, and French. In our work team there are also people connected with arts: musicians, sportsmen, fitness trainers, dieticians – each of person working here is ready to join new initiatives, and will surely support the volunteers in the realization of their ideas.

 

Dla wolontariusza przyjeżdżającego do naszej organizacji, otwieramy szeroko nasze drzwi. Nasza siedziba znajduje się w Inowrocławiu, jest to 5 co do wielkości miasto województwa kujawsko – pomorskiego (z liczbą mieszkańców ponad 75 tys.). Miasto jest stolicą Kujaw Zachodnich. Inowrocław, jest dobrze skomunikowany z największymi miastami regionu (Bydgoszcz, Toruń), wolontariusz będzie miał bardzo łatwą możliwość przemieszczania się, zwiedzania naszego regionu, być może odwiedzania innych wolontariuszy w regionie. Miasto leży także bardzo blisko miejsc i miast stanowiących kolebkę naszego kraju (Gniezno, Biskupin, Kruszwica). Do wszystkich tych miejsc w bardzo łatwy sposób dojechać, a czas podróży nie przekracza 60 minut. Samo miasto jest powiatem, w skład którego wchodzą gminy o charakterze w większości rolniczym, a także znaczne tereny leśne. Daje to możliwość aktywnego wypoczynku, szansę na realizację wielu własnych inicjatyw.

Sam Inowrocław ma charakter miasta przemysłowego oraz w ostatnich latach szczególnie mocno podkreślany charakter uzdrowiskowy. W Inowrocławiu funkcjonują sanatoria, domy uzdrowiskowe i tężnia solankowa, przez co jest on uważany za miejscowość uzdrowiskową. Posiada bogate złoża soli kamiennej, które wydobywane są tutaj od czasów starożytnych. Miasto jest także  dużym i ważnym ośrodkiem wojskowym. Wizytówką miasta jest uzdrowiskowy 85-hektarowy Park Solankowy (w którym znajdują się słynne kolorowe dywany kwiatowe. W zachodniej części parku znajduje się tężnia solankowa, jeden z trzech tego typu w Polsce obiektów lecznictwa zdrojowego.

Inowrocław pełni funkcje ponadregionalnego ośrodka kultury. Odbywają się tu m.in.: Ogólnopolski Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Arlekinada (Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych) oraz Coroczny Wojewódzki Profilaktyczny Festiwal Teatralny poPaTrz. Działają tu teatr, kino, muzea, galerie. Znajduje się tu też Teatr Letni oraz muszla koncertowa. W Inowrocławiu działa muzeum Jana Kasprowicza, a od kilku lat Instytut Prymasa Józefa Glempa. W Inowrocławiu filię ma jedna z uczelni wyższych regionu.

Największym problemem miasta jest bardzo wysokie bezrobocie, sięgające 22%. To poważny problem, bowiem generuje on szereg innych powiązanych ze sobą problemów (w tym wykluczenie społeczne, migracje w szczególności osób młodych do dużych miast i poza granice kraju).  W mieście w sposób szczególny widoczne są problemy demograficzne, związane ze starzejącym się społeczeństwem. Tym samym istnieje potrzeba realizacji wszelakich działań wspierających walkę z wykluczeniem społecznym, ubóstwem, marginalizację, zwłaszcza młodych osób z terenów wiejskich naszego powiatu, w tym w szczególności z obszarów popegeerowskich.

Wolontariusz może włączyć się m.in. w działania dotyczące:

– edukacji osób starszych. Prowadzimy Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). Uniwersytet prowadzi przeróżne sekcje, m.in. zdrowotną (aktywny wypoczynek, gimnastyka, basen, taniec, nordic walking); sekcję turystyczną (przygotowywanie i realizacja wycieczek, wyjazdów jednodniowych jak i kilkudniowych (np. niedawno wyjazd był objazdowy po Kujawach, a już za miesiąc wyjazd do Warszawy, a następnie na 10 dni do Zakopanego). Działa sekcja kulturalna (w tym wieczorki poezji, malarstwo, fotografia, wieczorki z piosenką). Działa sekcja kulinarno – dietetyczna.  Obecnie tworzymy teatr seniorów, a zatem wolontariusz, jeśli tylko będzie zainteresowany aktorstwem, reżyserią, może w naszej organizacji prowadzić projekty związane z teatrem i sztuką.  W planach mamy utworzenie chóru, co daje szansę włączenia w projekt wolontariuszy zainteresowanych muzyką, śpiewem. Więcej nt. UTW pod adresem: http://utw.ekspert-kujawy.pl/

Wolontariusz może włączyć się w każdą z tych sekcji, podjąć się realizacji własnego projektu lub dołączyć na prac w naszych zespołach.

Wolontariusz może wykorzystać nasze laboratoria językowe (posiadamy 2 profesjonalne laboratoria ze specjalistycznym oprogramowaniem do nauki języków obcych). Istnieje możliwość prowadzenia edukacji językowej w formie bezpłatnych warsztatów w projektach własnych wolontariuszy.

Cały czas rozwijać będziemy Międzynarodowe Centrum Wymiany Młodzieży i Wolontariatu, mamy plany co to utworzenia bazy noclegowej Centrum, jesteśmy jako organizacja aktywni w pozyskiwaniu środków na wymiany młodzieżowe, w które mogą włączyć się wolontariusze, zwłaszcza jeśli realizować będą programy wolontariatu długoterminowego.

Chętnie widzimy wolontariusza do współpracy z dziećmi z naszego miasta. Nasza Fundacja zajmuje się animacją czasu wolnego w kilku przedszkolach w naszym mieście.

Bardzo zainteresowani jesteśmy wspieraniem młodzieży w naszym powiecie. Dla wolontariusza jest to możliwość do realizacji własnych projektów związanych z organizacją i animacją czasu wolnego wśród młodych osób (myślimy o rajdach rowerowych, zajęciach sportowych).

Nasza organizacja współpracuje z grupą taneczną zajmującą się tańcem i sztukami walki Capoeira. Współpracujemy ze stowarzyszeniem Alpine EXtrem (ścianka wspinaczkowa). Wolontariusz z powodzeniem może rozwinąć dla naszej młodzieży projekty związane ze sportami wodnymi, w tym w szczególności związane z wykorzystaniem potencjału krytych pływalni miasta i term.

 Fundacja prowadzi takie inicjatywy jak Klub Integracji Społecznej, szkolenia dla bezrobotnych, wykluczonych społecznie. Jest to szerokie pole do rozwijania nowych działań, służących animacji społecznej i włączeniu społecznemu.

Działania wolontariatu w naszej organizacji kierowane są do wszystkich zainteresowanych, spełniających wymagania określone w dokumentacji programu ERASMUS+. Nie dyskryminujemy żadnej osoby ze względu na jakąkolwiek przesłankę.

Nabór wolontariuszy prowadzić będziemy zawsze w sposób transparentny, m.in. upubliczniając naszą ofertę, prowadząc szeroką kampanię informacyjną za pomocą dostępnych ogólnie kanałów komunikacji społecznej.

W sposób przejrzysty i udokumentowany chcemy prowadzić współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami z krajów europejskich, otwierając się także na współpracę poza kraje UE.

Silnym wsparciem dla wolontariuszy jest nasza organizacja. Działa ona w sposób ciągły, prowadzi działania zapewniające jej stabilność funkcjonowania. Zespół osób zaangażowanych w działania Fundacji jest w miarę stały, jest grono osób tworzących naszą organizację od ponad 10 lat. Zaplecze merytoryczne oraz techniczne jest do pełnej dyspozycji wolontariusza lub wolontariuszy. Działalność wolontariusza wspierać będzie kadra naszych doradców, do dyspozycji jest nasz psycholog, doradcy zawodowi, animatorzy.

W czasie realizacji działań wolontariusza w naszej organizacji toczyć będzie się normalna działalność, wynikająca z tego co aktualnie w Fundacji się dzieje, a także rozpoczynane będą kolejne działania, nowe inicjatywy i nowe projektu.

Fundacja posiada samochody służbowe, które jeśli wolontariusz będzie potrzebował zostaną dla jego wygody udostępnione. Inowrocław posiada komunikację publiczną, w tym autobusy miejskie. Bardzo dogodny jest dojazd do Bydgoszczy, Torunia (pociągi, autobusy, średnio co 1-2 godziny, do późnych godzin nocnych). Część naszych pracowników to osoby mobilne, dojeżdżające do Inowrocławia, m.in. z Torunia, co może też być wykorzystane przez wolontariusza. Z Inowrocławia jest bezpośrednie połączenie PKP z Warszawą. W Inowrocławiu jest dość bogata oferta noclegowa. Jest hostel, są hotele o zróżnicowanych cenach, pensjonaty (z uwagi na uzdrowiskowy charakter miasta, nie ma problemów z zakwaterowaniem. Nasza organizacja prowadzi spółdzielnię socjalną, która z kolei prowadzi restaurację. Dzięki temu wolontariuszowi jesteśmy w stanie zapewnić pełne wyżywienie (jeśli będzie on zainteresowany).

Samo miasto nie jest bardzo duże, zatem nie na większych problemów z przemieszczaniem się w obrębie miasta.  Fundacja jest zlokalizowana zaraz koło przystanku autobusowego komunikacji miejskiej, w odległości ok 450-500 m. od dworców PKP i PKS.

Wolontariusza otoczymy opieką i wsparciem. Do pomocy są osoby na stałe z nami współpracujące. Pracę wolontariusza wspierać będzie zgodnie z wytycznymi mentor, pomocą służy zarząd Fundacji, zarządzający naszą organizacją. Praca i działania poddawane będą stałemu monitoringowi i analizie, tak aby nie było w tej pracy nieporozumień i błędów. Służymy radą, rozmową, szybkim podejmowaniem decyzji, wsparciem (wynika to ze specyfiki naszej organizacji, do której należą szybka ścieżka dotarcia do przełożonych, szybkie podejmowanie decyzji, prosta ścieżka komunikacji wewnętrznej. Zakładamy, iż w zależności od zakresu działań wolontariusza, nasi pracownicy służą wsparciem organizacyjnym, logistycznym, pomocą w załatwianiu formalności. Zakładamy, iż pracę wolontariusza wspierać będą osoby z naszego zespołu, służąc swoim doświadczeniem, wsparciem i pomocą. Zarówno mentor, jak i pozostałe osoby z naszej organizacji włączą się w działania włączające społecznie wolontariusza, w tym działania towarzyskie, działania dotyczące aktywnego spędzania czasu wolnego.