Szukasz pracy? Po czwarte – ZNAJDŹ SWOJE ATUTY W POSZUKIWANIU PRACY!

15 marca 2010

 Na początek mały cytat: "Jestem, jaki jestem" Michał Wiśniewski

Kolejnym krokiem w aktywnym poszukiwaniu pracy jest uświadomienie sobie swoich zalet. Dlatego zrób listę wszystkich swoich zalet. Ujmij to wszystko, do czego doszedłeś w trakcie odpowiadania na poprzednie pytania. Dołóż inne cechy, zarówno fizyczne (jak np. jestem silny, czy jestem zgrabna), jak też umiejętności (np. szybko piszę na komputerze, czy potrafię prowadzić samochód) oraz cechy charakteru i osobowości (np. szybko nawiązuję znajomości, mam łatwość publicznego prezentowania swoich poglądów).

Im więcej pozytywnych informacji na własny temat, tym lepiej. One są Twoim obecnym kapitałem, a ćwiczone i uzupełnioane wiedzą i nowymi umiejętnościami zapewnią Ci wymarzoną karierę zawodową.

Weź kartkę papieru i wypisz wszystkie swoje atuty w poszukiwaniu pracy. Zaczynaj od zwrotów: umiem…, wiem…, mam…, osiągnąłem…, potrafię…, jestem…, ludzie cenią mnie za…, itp.

Jeżeli nadal masz problem z określeniem swoich atutów, pomogą Ci słowa klucze:

    * Ambitny                        * Analityczny            * Charyzmatyczny

    * Elokwentny                   * Gracz zespołowy    * Indywidualista

    * Negocjator                    * Niezależny            * Odporny na stres

    * Odpowiedzialny           * Z inicjatywą           * Pewny siebie

    * Z poczuciem humoru   * Pracowity               * Przedsiębiorczy

    * Przekonywujący            * Przywódca             * Rozmowny

    * Elokwentny                   * Rzetelny                * Stanowczy

    * Strateg                         * Systematyczny       * Towarzyski

    * Twórczy                        * Uczciwy                 * Umiejący podjąć ryzyko

    * Umiejący się przystosować so nowych warunków

    * Umowtywowany            * Zdobywczy            * Zrównoważony

Chcielibyśmy, abyć w tym momencie docenił własną wartość.
Spójrz, ile masz atutów, które mogą być atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy!!!

Za każdym razem, kiedy przymierzać się będziesz do jakiejś pracy, poszukaj, czy na Twojej liście znajdują się umiejętności i talenty do jej dobrego wykonywania.

Pracę nad tworzeniem własnej pozytywnej charakterystyki wykorzystasz najelpiej, kiedy będziesz czytał tę listę przynajmniej raz w tygodniu. Podniesie Ci to samoocenę, a przez to samopoczucie i przyda się choćby do tego, byś szybko potrafił powiedzieć osobie chcącej Cię zatrudnić, dlaczego powinna to zrobić. Łatwiej Ci również będzie pisać listy motywacyjne i swoje charakterystyki na potrzeby poszukiwania pracy.

Jeżeli wśród Twoich zalet są takie, jak przedsiębiorczość, łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, odpowiedzialność, pomysłowość, niezależność, odwaga w podejmowaniu decyzji, zdolność perswacji, wytrwałość w dążeniu do celu, zdolności organizacyjne – możesz także pomyśleć o założeniu działalności gospodarczej, czyli własnego biznesu. Nie musisz szukać pracy, możesz ją stworzyć dla siebie i dla innych. Biznes stoi przecież otworem dla każdego!