Szukasz pracy? Po trzecie – UŚWIADOM SOBIE, CO POTRAFISZ!

15 marca 2010

 Na początek mały cytat: "Po tym ważnego męża można poznać w tłumie, że on zawsze to tylko zwykł robić, co umie" Adam Mickiewicz

Żeby łatwiej było pójść we właściwym kierunku, warto jest przeprowadzić analizę własnych silnych stron i słabości, a także spróbować ustalić, czy słabości są efektem braku wiedzy lub umiejętności, czy raczej brakiem talentu.

To istotna różnica, ponieważ pewnych rzeczy można się nauczyć, natomiast inne wymagają wrodzonych talentów.

Jak sprawdzić, co patrafię? Odpowiedz sobie na poniższe pytania, które pozwolą Ci przypatrzeć się lepiej sobie, także oczami innych.

  1. Jakie są Twoje naturalne talenty i zdolności?
  2. Jakie umiejętności udało Ci się zdobyć, wypracować?
  3. W czym jesteś naprawdę dobry?
  4. W czym jesteś naprawdę dobry, ale nie poświęcasz temu z jakichś powodów dostatecznie dużo czasu?
  5. Jakie cechy Twojej osobowości uważasz za cenne?
  6. Jakie były Twoje największe osiągnięcia? Czy zdobyłeś w czymś specjalne uznanie, nagrody?
  7. Czy lepiej czujesz się w kontaktach z ludźmi czy przedmiotami?
  8. Wolisz pracować sam, czy w zespole?

Teraz już wiesz, co potrafisz!