Takiego kursu jeszcze nie było!

23 maja 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym kursie zawodowym „MONTOWANIE STOLARKI BUDOWLANEJ”. Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu VCC. Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na kurs oraz catering podczas zajęć.

Kurs skierowany jest praktycznie do każdej pełnoletniej osoby, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status na rynku pracy, czy wykształcenie. Z udziału wykluczone są osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Osoba legitymująca się tą kwalifikacją posiada ogólną wiedzę na temat stolarki budowlanej oraz umiejętności w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych, okien dachowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat.Posiada także rozeznanie w najnowocześniejszych technologiach związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej. Zna zasady konserwacji i serwisowania stolarki budowlanej, a także zasady odbioru robót montażowych. Posiada także podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji pracy w małym zespole. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji: Fundacja Ekspert – Kujawy ul. Dubienka 2, pokój nr 10, tel.: 694 980 368