TYLKO U NAS NOWE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!

19 maja 2014

wsg_logo_rgb (kopiowanie).jpgTYLKO U NAS NOWE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy oferuje STUDIA PODYPLOMOWE na kierunkach:

  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi,
  2. Asystent Osoby Niepełnosprawnej,
  3. Business English,
  4. Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej,
  5. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
  6. Wychowanie do Życia w Rodzinie.

 

Rekrutacja trwa!

UWAGA! Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 0 zł!

Kontakt: Anna Napierała, tel. 52 357 62 15, email: studia@ekspert-kujawy.pl