U nas zrobisz kurs kwalifikacyjny w zawodzie ROLNIK!

18 listopada 2021

Kurs jest realizowany przez Centrum Szkoleniowe WIEDZA w Koninie jako Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy kończący się egzaminem państwowym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w zarejestrowanym ośrodku egzaminacyjnym w Koninie. Do kursu mogą przystąpić osoby, które posiadają wykształcenie gimnazjalne, bądź podstawowe (po 8 letniej szkole podstawowej).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04, wcześniej RL.03/R.3). Kwalifikacje te są niezbędne m. in. dla osób, które chcą nabyć ziemię rolną, czy otrzymać dotacje i dopłaty.

 Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Informacje i zapisy:
Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65 (wejście od strony ul. Dubienka), parter, biuro nr 02
Tel. 571-471-564, e-mail: odn@ekspert-kujawy.pl