Ucz się pilnie. Zrealizuj marzenia

17 maja 2012

logo ciekawostki.jpg
Fundacja Ekspert – Kujawy działa w myśl zasady "Ucz się pilnie. Zrealizuj marzenia"

 

Fundacja Ekspert – Kujawy od 10 lat prężnie działa na rynku lokalnym.Jako nowoczesna firma, realizujemy szeroki wachlarz szkoleń, kursów zawodowych, które prowadzą jej najlepsi pracownicy, a jest zatrudnionych około 25 osób.

 
Ponad 85 % kadry zdobywa wiedzę, podnosząc kwalifikacje na studiach uzupełniających, podyplomowych czy doktoranckich.Warto pochwalić się takimi pracownikami:

Jarosław Napierała –  Doktorant na SGH w Warszawie – Kolegium Zarządzania i Finansów w dyscyplinie Zarządzanie, ponadto studia podyplomowe m.in. z zakresu rachunkowości, pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Dodatkowo posiada uprawnienia audytora wewnętrznego normy PN-EN ISO 9001:2001. Specjalizuje się w biznes planach, doradztwie inwestycyjnym, pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami europejskimi. Kierownik Kujawskiego Centrum Przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość nie ma przed nim żadnych tajemnic – poradzi jak otworzyć firmę, gdzie można uzyskać dofinansowanie do działalności, jak napisać biznes plan i jak prowadzić działalność gospodarczą, aby odniosła sukces. Współtwórca większości z realizowanych przez Fundację projektów.
Rafał Wiankowski – Magister administracji – UMK w Toruniu, ponadto studia podyplomowe m. in.: z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa zawodowego. Posiada uprawnienia Pośrednika pracy I stopnia. Obecnie kontynuuje naukę na stadiach podyplomowych z zakresu rachunkowości. Specjalizuje się w doradztwie zawodowym i pośrednictwie pracy. Kierownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Każdy, kto uczestniczył w naszych szkoleniach znajdzie u niego poradę z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, przekwalifikowania się i ciekawe oferty pracy, dostosowane do swoich kwalifikacji.
Anna Białka – Magister pedagogiki szkolnej – UKW w Bydgoszczy, ponadto studia podyplomowe z zakresu zarządzanie jednostkami sfer budżetowych w administracji publicznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania kadrami i doradztwo zawodowe. Specjalizuje się w aktywizacji społecznej i zawodowej osób dorosłych. Udzieli wyczerpującej informacji na temat aktualnej oferty naszych szkoleń, pomoże dokonać wyboru odpowiedniego kierunku podnoszenia kwalifikacji. Działa aktywnie w Klubie Integracji Społecznej oraz Biurze Rekrutacji.

Mirosława Drabińska – Magister w zakresie Finanse i Bankowość w Zarządzaniu Finansów i Polityki Pieniężnej – A E w Poznaniu, ponadto studia podyplomowe z zakresu rachunkowości oraz pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi. Obecnie kontynuuje naukę na stadiach podyplomowych z zakresu rachunkowości. Fundacyjna księgowa. Specjalizuje się w finansach i rachunkowości.


Anna Siwińska – Magister administracji – UMK w Toruniu.. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada kwalifikacje w zakresie planowania kariery, aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami. Specjalizuje się w działaniach wspierających promocje samozatrudnienia, w tym rozwój przedsiębiorczości z uwzględnieniem wsparcia finansowego z funduszy unijnych dla przyszłych przedsiębiorców.
Anna Pawłowska – Magister pedagogiki o specjalności doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość – UKW w Bydgoszczy. Posiada certyfikat szkolenia zawodowego „Asystent rodziny”. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z zakresu BHP. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Specjalizuje się w doradztwie zawodowym oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ewa Matusiak – Inżynier zarządzania i marketingu w organizacji gospodarczej – ATR w Bydgoszczy. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania kadrami i doradztwo zawodowe. Specjalizuje się w promocji realizowanych przez Fundację projektów, naborze uczestników oraz sporządzaniu dokumentacji projektowej.
 Musimy być pewni, w czym jesteśmy dobrzy, aczkolwiek podnosić swoją wiedzę nie tylko na linii zawodowej, ale i życiowej, bo to ona pozwala nam dotrzeć do serc naszych klientów.