USŁUGI ZWIĄZANE ZE WSPARCIEM ZWOLNIEŃ MONITOROWANYCH

24 maja 2006

USŁUGI ZWIĄZANE ZE WSPARCIEM ZWOLNIEŃ MONITOROWANYCH 

Fundacja Ekspert-Kujawy została zaproszona do współpracy przy realizacji projektu w ramach Programu Phare 2003 Rozwój Zasobów Ludzkich, finansowanego ze środków  Unii Europejskiej i budżetu państwa, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt ten skierowany jest dla osób, które tracą pracę w skutek restrukturyzacji zakładu pracy. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie doświadczonych doradców zawodowych, firm szkoleniowych i trenerów oraz wyspecjalizowanych pośredników pracy.

Projekt obejmuje doradztwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe i biznesowe oraz usługę pośrednictwa pracy.

Doradca zawodowy skoncentruje się na identyfikacji potrzeb edukacyjnych, ich uzupełnianiu i dostosowaniu do rynku pracy oraz na identyfikacji i realizacji potrzeb zgłaszanych przez samych uczestników, którzy w możliwości zdobycia nowego zawodu widzą swoją przyszłość. Indywidualnym doradztwem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą objęci zostaną wszyscy absolwenci szkoleń przygotowujących do założenia własnej firmy.

skanmonit.jpg
skanowprac.jpg