UWAGA!

27 marca 2020

Ze względu na stan pandemii spowodowany koronawirusem informujemy, iż mając na uwadze ograniczenia nałożone na szczeblu centralnym, a także za względu na dbałość o zdrowie i życie beneficjentów projektu „Rozśpiewany UTW- II edycja”, zawieszamy do odwołania realizację zajęć warsztatowych!

Projekt współfinansowany jest ze środków Prezydenta Miasta Inowrocławia w ramach wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.