UWAGA!!! Harmonogram zajęć na słuchaczy studiów podyplomowych

16 października 2012

UWAGA! Słuchacze studiów podyplomowych kierunku z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki przedstawiamy plan zajęć na semestr II

 Harmonogram zajęć
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNO – TECHNICZNA WKONINIEFundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu

Plan zajęć studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego – semestr II

data

godziny

Wykładowca

Przedmiot/ SALA B

Sobota

06.10.2012

8.00-9.30

Dorota Dybska

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych konwersatorium

9.35-11.05

Dorota Dybska

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych konwersatorium

11.10-12.40

Dorota Dybska

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych ćwiczenia

12.50-14.20

Dorota Dybska

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych ćwiczenia

14.25-15.55

Dorota Dybska

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych ćwiczenia

16.00-17.30

Dorota Dybska

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych ćwiczenia

Sobota

20.10.2012

8.00-9.30

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

9.35-11.05

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

11.10-12.40

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

12.50-14.20

dr KrzysztofGandziarski

Wybrane elementy prawa oświatowego konwersatorium

14.25-15.55

dr KrzysztofGandziarski

Etyka zawodowakonwersatorium

16.00-17.30

dr KrzysztofGandziarski

Etyka zawodowakonwersatorium

Niedziela

21.10.2012

8.00-9.30

Dorota Dybska

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych konwersatorium

9.35-11.05

Dorota Dybska

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych konwersatorium

11.10-12.40

Dorota Dybska

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych ćwiczenia

12.50-14.20

Dorota Dybska

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych ćwiczenia

14.25-15.55

Dorota Dybska

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych ćwiczenia

16.00-17.30

Dorota Dybska

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych ćwiczenia

Sobota

17.11.2012

8.00-9.30

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

9.35-11.05

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

11.10-12.40

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

12.50-14.20

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

14.25-15.55

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

16.00-17.30

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

Niedziela

18.11.2012

8.00-9.30

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

9.35-11.05

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

11.10-12.40

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

12.50-14.20

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

14.25-15.55

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

16.00-17.30

Barbara Kielar

Podstawy dydaktyki

Sobota

01.12.2012

8.00-9.30

Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczaniaćwiczenia

9.35-11.05

Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczaniaćwiczenia

11.10-12.40

Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczaniaćwiczenia

12.50-14.20

Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczaniaćwiczenia

14.25-15.55

Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczania ćwiczenia

Niedziela

02.12.2012

8.00-9.30

Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczaniakonwersatorium

9.35-11.05

Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczaniakonwersatorium

11.10-12.40

Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczania ćwiczenia

12.50-14.20

Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczania ćwiczenia

14.25-15.55

Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczania ćwiczenia

Sobota

15.12.2012

8.00-9.30

mgr Elżbieta Kaczmarek

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczaniakonwersatorium

9.35-11.05

mgr Elżbieta Kaczmarek

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczaniakonwersatorium

11.10-12.40

mgr Elżbieta Kaczmarek

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczania ćwiczenia

12.50-14.20

mgr Elżbieta Kaczmarek

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczania ćwiczenia

14.25-15.55

mgr Elżbieta Kaczmarek

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczania ćwiczenia

Sobota

16.12.2012

8.00-9.30

mgr Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczaniaćwiczenia

9.35-11.05

mgr Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczaniaćwiczenia

11.10-12.40

mgr Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczaniaćwiczenia

12.50-14.20

mgr Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczaniaćwiczenia

14.25-15.55

mgr Kaczmarek Elżbieta

Przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne do nauczaniaćwiczenia

Sobota

12.01.2013 

8.00-9.30

mgr Kaczmarek Elżbieta

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych ćwiczenia

9.35-11.05

mgr Kaczmarek Elżbieta

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych ćwiczenia

11.10-12.40

mgr Kaczmarek Elżbieta

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych ćwiczenia

12.50-14.20

mgr Kaczmarek Elżbieta

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych ćwiczenia

14.25-15.55

mgr Kaczmarek Elżbieta

Dydaktyka szczegółowa na różnych etapach edukacyjnych ćwiczenia

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNO – TECHNICZNA WKONINIEFundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu

Plan zajęć studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki– semestr II

data

godziny

Wykładowca

Przedmiot

SALA A

Sobota

06.10.2012

8.00-9.30

dr KrzysztofGandziarski

Rehabilitacja osób niepełnosprawnychintelektualnie, konwersatorium

9.35-11.05

dr KrzysztofGandziarski

Rehabilitacja osób niepełnosprawnychintelektualnie, konwersatorium

11.10-12.40

dr KrzysztofGandziarski

Rehabilitacja osób niepełnosprawnychintelektualnie, konwersatorium

12.50-14.20

dr KrzysztofGandziarski

Rehabilitacja osób niepełnosprawnychintelektualnie, ćwiczenia

14.25-15.55

dr KrzysztofGandziarski

Rehabilitacja osób niepełnosprawnychintelektualnie, ćwiczenia

16.00-17.30

dr KrzysztofGandziarski

Rehabilitacja osób niepełnosprawnychintelektualnie, ćwiczenia

Sobota

20.10.2012

8.00-9.30

Bobek Justyna

Wybrane elementy terapii zaburzeń rozwojowych w pedagogice specjalnej wykład

9.35-11.05

Bobek Justyna

Wybrane elementy terapii zaburzeń rozwojowych w pedagogice specjalnej wykład

11.10-12.40

Bobek Justyna

Wybrane elementy terapii zaburzeń rozwojowych w pedagogice specjalnej wykład

12.50-14.20

Bobek Justyna

Wybrane elementy terapii zaburzeń rozwojowych w pedagogice specjalnej ćwiczenia

14.25-15.55

Bobek Justyna

Wybrane elementy terapii zaburzeń rozwojowych w pedagogice specjalnej ćwiczenia

16.00-17.30

Bobek Justyna

Wybrane elementy terapii zaburzeń rozwojowych w pedagogice specjalnej ćwiczenia

Niedziela

21.10.2012

8.00-9.30

dr KrzysztofGandziarski

Rehabilitacja osób niepełnosprawnychintelektualnie, konwersatorium

9.35-11.05

dr KrzysztofGandziarski

Rehabilitacja osób niepełnosprawnychintelektualnie, konwersatorium

11.10-12.40

dr KrzysztofGandziarski

Rehabilitacja osób niepełnosprawnychintelektualnie, ćwiczenia

12.50-14.20

dr KrzysztofGandziarski

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną

14.25-15.55

dr KrzysztofGandziarski

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną

16.00-17.30

dr KrzysztofGandziarski

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną

Sobota

17.11.2012

8.00-9.30

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimkonw

9.35-11.05

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimkonw

11.10-12.40

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimkonw

12.50-14.20

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimćw

14.25-15.55

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimćw

16.00-17.30

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimćw

Niedziela

18.11.2012

8.00-9.30

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimkonw

9.35-11.05

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimkonw

11.10-12.40

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimćw

12.50-14.20

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimćw

14.25-15.55

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimćw

16.00-17.30

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimćw

Sobota

01.12.2012

8.00-9.30

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimkonw

8.00-9.30

Bobek Justyna

Wybrane elementy terapii zaburzeń rozwojowych w pedagogice specjalnej wykład

9.35-11.05

Bobek Justyna

Wybrane elementy terapii zaburzeń rozwojowych w pedagogice specjalnej wykład

11.10-12.40

Bobek Justyna

Wybrane elementy terapii zaburzeń rozwojowych w pedagogice specjalnej ćwiczenia

12.50-14.20

Bobek Justyna

Wybrane elementy terapii zaburzeń rozwojowych w pedagogice specjalnej ćwiczenia

14.25-15.55

Bobek Justyna

Wybrane elementy terapii zaburzeń rozwojowych w pedagogice specjalnej ćwiczenia

Niedziela

02.12.2012

8.00-9.30

Sobierajska Danuta

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną konwersatorium

9.35-11.05

Sobierajska Danuta

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną konwersatorium

11.10-12.40

Sobierajska Danuta

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ćw

12.50-14.20

Sobierajska Danuta

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ćw

14.25-15.55

Sobierajska Danuta

Rewalidacja indywidualna ćwiczenia

Sobota

15.12.2012

8.00-9.30

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimćw

9.35-11.05

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimćw

11.10-12.40

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimćw

12.50-14.20

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimćw

14.25-15.55

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimćw

16.00-17.30

Mirosław Bobek

Metodykanauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimćw (1 h)

Sobota

16.12.2012

8.00-9.30

Sobierajska Danuta

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną konwersatorium

9.35-11.05

Sobierajska Danuta

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną konwersatorium

11.10-12.40

Sobierajska Danuta

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ćw

12.50-14.20

Sobierajska Danuta

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ćw

14.25-15.55

Sobierajska Danuta

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ćw

16.00-17.30

Sobierajska Danuta

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ćw

Sobota

12.01.2013

8.00-9.30

Sobierajska Danuta

Rewalidacja indywidualna ćwiczenia

9.35-11.05

Sobierajska Danuta

Rewalidacja indywidualna ćwiczenia

11.10-12.40

Sobierajska Danuta

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ćw

12.50-14.20

Sobierajska Danuta

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ćw

14.25-15.55

Sobierajska Danuta

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną konwersatorium

16.00-17.30

Sobierajska Danuta

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną konwersatorium

Niedziela

13.01.2013

8.00-9.30

Sobierajska Danuta

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ćw

9.35-11.05

Sobierajska Danuta

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ćw

11.10-12.40

Sobierajska Danuta

Rewalidacja indywidualna ćwiczenia

12.50-14.20

Sobierajska Danuta

Rewalidacja indywidualna ćwiczenia

14.25-15.55

Sobierajska Danuta

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną konwersatorium

16.00-17.30

Sobierajska Danuta

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną konwersatorium (1h)