UWAGA! Kandydaci studiów podyplomowych – kierunku PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE oraz OLIGOFRENOPEDAGIKI

31 maja 2012

UWAGA! Kandydaci studiów podyplomowych na kierunkach PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE oraz OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Bardzo proszę o dostarczenie lub uzupełnienie wymaganych dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów na studia podyplomowe na kierunki PRZYGOTOWANIE PEDGOGICZNE oraz OLIGOFRENOPEDAGOGIKĘ


 Każda osoba zobowiązana jest złożyć następujące dokumenty:

  • ankietę osobową (załącznik nr 1);
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego, a z dyplomu ukończenia uczelni wyższej ta informacja nie wynika jednoznacznie, należy dostarczyć inny dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne np.: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie z uczelni o kwalifikacjach pedagogicznych, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych, z którego wynika, iż osoba posiada przygotowanie pedagogiczne lub inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego; 
  • kserokopię dowodu osobistego;
  • dwie jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia;
  • wpłatę zaliczki w poczet czesnego w wysokości 300 zł na niżej wskazane konto:
Opłaty za studia podyplomowe należy uiszczać na niżej wskazany rachunek:
Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, Inowrocław
Rachunek bankowy:
BGŻ S.A. O / Inowrocław 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430
z dopiskiem: Zaliczka w poczet czesnego za studia podyplomowe, kierunek:  ……………………………

 Serdecznie zapraszamy wszystkich słychaczy studiów podyplomowych na rozpoczęcie roku akademickiego 2012/2013 w dniu 02.06.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy, mieszczącej sie przy ul. Dworocwej 65.
Ponadto informujemy, iż pierwsze zajęcia na kierunkach: Przygotowanie pedagogiczne oraz Oligofrenopedagogiki odbędą się w dniach:
  • 02.06.2012 w godz. 11:00 – 16:00
  • 03.06.2012 w godz. 8:00 – 13:00

O kolejnych spotkaniach będziemy Pańsrtwa informować na bieżąco. 
W razie pyrtań prosimy o kontakt telefoniczny 52 357 62 15,
osoby do kontaktu: Anna Siwińska, Anna Białka
Życzymy wszystkim sukcesów i owocnej nauki Smile