Uwaga Ośrodki Pomocy Społecznej!!!

18 stycznia 2010

 Jeżeli zależy Wam na realizacji działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej przez Klub Integracji Społecznej z doświadczeniem, zapraszamy!

Zbliża się czas składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji w ramach PO KL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Dlatego też, z uwagi na trzyletnie doświadczenie  z inicjatywą realizacji tego typu działań w ramach Klubu Integracji Społecznej, działającego przy Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Tylko u nas znajdziecie tak szeroki zakres tematyczny w zakresie integracji, aktywizacji społecznej i zawodowej. Ponadto zapewniamy profesjonalną kadrę dydaktyczną i wysoką jakość realizacji szkoleń i warsztatów w salach o wysokim standardzie.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólną ofertą działań Klubu Integracji Społecznej.

Więcej informacji oraz szczegółową ofertę możecie uzyskać Państwo kontaktując się z sekretariatem Fundacji: (52) 357 62 15 lub bezpośrednio z koordynatorem KIS: d.rablewska@ekspert-kujawy.pl