UWAGA! Słuchacze studiów podyplomowych!!!

7 września 2012

UWAGA! Słuchacze studiów podyplomowych kierunku z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki PROSIMY O WNOSZENIE OPŁAT ZA STUDIA!!

UWAGA!!  Słuchacze studiów podyplomowych kierunku z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki PROSIMY O WNOSZENIE OPŁAT ZA CZESNE.

Brak płatności we wnoszeniu czesnego powoduje wstrzymanie wydawania dokuemntów słuchacza, tj. karty okresowych osiągnieć słuchacza, zaświadczeń oraz przystapąpiernia słuchacza do egzaminu dyplomowego. SPRAWĘ PROSZE POTRAKTOWAC ZA PILNĄ!! 

KONTAKT w sprawie płatności: Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna w Koninie, ul. Chopina 21 H – p. Beata Rusin