UWAGA! Słuchacze studiów podyplomowych przedstawiamy harmonogram zajęć!

7 września 2012

UWAGA! Słuchacze studiów podyplomowych kierunku z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki przedstawiamy plan zajęć na semestr I

Harmonogram zajęć

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNO – TECHNICZNA W KONINIE                                                                                                                                      
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu

Plan zajęć dla I semestru studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego

data

godziny

Wykładowca

Przedmiot

Sobota

08.09.2012

8.00-9.30

mgr Kaczmarek Elżbieta

Pedagogika ogólna ćwiczenia

9.35-11.05

mgr Kaczmarek Elżbieta

Pedagogika ogólna ćwiczenia

11.10-12.40

dr MalechaAgata

Psychologia ogólna wykład

13.00-14.30

dr MalechaAgata

Psychologia ogólna wykład

14.35-16.05

dr MalechaAgata

Psychologia ogólna wykład

16.10-17.40

dr MalechaAgata

Psychologia ogólna wykład

Niedziela

09.09.2012

8.00-9.30

mgr Joanna Szczepaniak

Pedagogika ogólna ćwiczenia

9.35-11.05

mgr Joanna Szczepaniak

Pedagogika ogólna ćwiczenia

11.10-12.40

mgr Joanna Szczepaniak

Pedagogika ogólna ćwiczenia

13.00-14.30

mgr Joanna Szczepaniak

Pedagogika ogólna ćwiczenia

14.35-16.05

mgr Kaczmarek Elżbieta

Pedagogika ogólna ćwiczenia

16.10-17.40

mgr Kaczmarek Elżbieta

Pedagogika ogólna ćwiczenia

Sobota

15.09.2012

8.00-9.30

mgr Joanna Szczepaniak

Pedagogika ogólna ćwiczenia

9.35-11.05

mgr Joanna Szczepaniak

Pedagogika ogólna ćwiczenia

11.10-12.40

mgr Joanna Szczepaniak

Pedagogika ogólna ćwiczenia

13.00-14.30

mgr Joanna Szczepaniak

Pedagogika ogólna ćwiczenia

14.35-16.05

mgr Joanna Szczepaniak

Pedagogika ogólna ćwiczenia

16.10

mgr Joanna Szczepaniak

Psychologia ogólna ćw – konsultacje

Niedziela

16.09.2012

8.00-9.30

mgr Joanna Szczepaniak

Pedagogika ogólna ćwiczenia

9.35-11.05

mgr Joanna Szczepaniak

Pedagogika ogólna ćwiczenia

11.10-12.40

mgr Joanna Szczepaniak

Pedagogika ogólna ćwiczenia

13.00-14.30

mgr Joanna Szczepaniak

Pedagogika ogólna ćwiczenia

14.35-16.05

mgr Kaczmarek Elżbieta

Pedagogika ogólna ćwiczenia

16.10-17.40

mgr Kaczmarek Elżbieta

Pedagogika ogólna ćwiczenia

Sobota

29.09.2012

8.00-9.30

dr Maria Szumigalska

Psychologia ogólna wykład

9.35-11.05

dr Maria Szumigalska

Psychologia ogólna wykład

11.10-12.40

dr Maria Szumigalska

Psychologia ogólna wykład

13.00-14.30

dr Maria Szumigalska

Psychologia ogólna wykład

14.35-16.05

dr Maria Szumigalska

Psychologia ogólna wykład

16.10-17.40

dr Maria Szumigalska

Psychologia ogólna wykład

Niedziela

30.09.2012

8.00-9.30

dr Maria Szumigalska

Psychologia ogólna wykład

9.35-11.05

dr Maria Szumigalska

Psychologia ogólna wykład

11.10-12.40

dr Maria Szumigalska

Psychologia ogólna wykład

13.00-14.30

dr Maria Szumigalska

Psychologia ogólna wykład

14.35-16.05

mgr Kaczmarek Elżbieta

Pedagogika ogólna ćwiczenia

16.10 – 17:40

mgr Kaczmarek Elżbieta

Pedagogika ogólna ćw – konsultacje

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNO – TECHNICZNA W KONINIE
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu

Plan zajęć dla I semestru studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki

data

godziny

Wykładowca

Przedmiot

Sobota

08.09.2012

8.00-9.30

mgr Sobierajska Dorota

Diagnoza psychopedagogiczna Konwersatorium

9.35-11.05

mgr Sobierajska Dorota

Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych ćwiczenia

11.10-11.55

mgr Sobierajska Dorota

Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych ćw

12.15-13.45

mgr Sobierajska Dorota

Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną ćwiczenia

13.50 -14.30

mgr Sobierajska Dorota

Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną ćwiczenia

14.35-16.05

mgr Sobierajska Dorota

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym konwersatorium

Niedziela

09.09.2012

8.00-9.30

mgr inż. Wojciech Szczepaniak

Podstawowe regulacje prawne edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wykład

9.35-11.05

mgr inż. Wojciech Szczepaniak

Podstawowe regulacje prawne edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wykład

11.10-12.40

mgr inż. Wojciech Szczepaniak

Podstawowe regulacje prawne edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ćwiczenia

13.00-14.30

mgr inż. Wojciech Szczepaniak

Podstawowe regulacje prawne edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ćwiczenia

14.35-15.20

mgr inż. Wojciech Szczepaniak

Podstawowe regulacje prawne edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wykład

Sobota

15.09.2012

8.00-9.30

mgr inż. Wojciech Szczepaniak

Podstawowe regulacje prawne edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ćwiczenia

9.35-11.05

mgr inż. Wojciech Szczepaniak

Podstawowe regulacje prawne edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ćwiczenia

11.10-12.40

mgr inż. Wojciech Szczepaniak

Podstawowe regulacje prawne edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ćwiczenia

13.00-14.30

mgr Sobierajska Dorota

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym konwersatorium

14.35-15.20

mgr Sobierajska Dorota

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym konwersatorium

Niedziela

16.09.2012

8.00-9.30

inż. Jolanta Szczepaniak

Informatyczne narzędzia rewalidacyjne

9.35-11.05

inż. Jolanta Szczepaniak

Informatyczne narzędzia rewalidacyjne

11.10-12.40

inż. Jolanta Szczepaniak

Informatyczne narzędzia rewalidacyjne

13.00-14.30

inż. Jolanta Szczepaniak

Informatyczne narzędzia rewalidacyjne

14.35-16.05

inż. Jolanta Szczepaniak

Informatyczne narzędzia rewalidacyjne

Sobota

29.09.2012

8.00-9.30

mgr Jolanta Tomaszewska

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej wykład

9.35-11.05

mgr Jolanta Tomaszewska

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej wykład

11.10-12.40

mgr Jolanta Tomaszewska

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej wykład

13.00-14.30

mgr Jolanta Tomaszewska

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej ćwiczenia

14.35-16.05

mgr Jolanta Tomaszewska

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej ćwiczenia

16.10 – 17:40

mgr Jolanta Tomaszewska

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej ćwiczenia

Niedziela

30.09.2012

8.00-9.30

mgr Jolanta Tomaszewska

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej wykład

9.35-11.05

mgr Jolanta Tomaszewska

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej wykład

11.10-12.40

mgr Jolanta Tomaszewska

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej ćwiczenia

13.00-14.30

mgr Jolanta Tomaszewska

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej ćwiczenia