Uwaga studenci!

2 grudnia 2013

Uwaga studenci – zmiana harmonogramu studiów.

W dniu 14.12.2013 roku nastąpi zmiana przedmiotu zajęć. Odbędą się zajęcia z zakresu dydaktyki szczegółowej przedmiotu z p. Dorotą Dybską, a ponadto wybrane elementy prawa oświatowego z p. Krzysztofem Gandziarskim.

Przypominamy o złożeniu w dniu 14.12.2013 roku przygotowanych prac zaliczeniowych u w/w wykładowców. Pozosałe dni zajęć bez zmian.