UWAGA!! Ważna informacja dla studentów studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego

4 października 2012

UWAGA! Słuchacze studiów podyplomowych kierunku z zakresu przygotowania pedagogicznego podajemy ostateczny termin zaliczenia!

   UWAGA! Słuchacze studiów podyplomowych kierunku z zakresu przygotowania pedagogicznego w dniu 20.10.2012 r. odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce.
 
 Wszystkie osoby, które nie otrzymały zaliczenia z oceną pozytywną lub nie przystąpiły do tej pory do egzaminu z w/w przedmiotu proszę o stawienie się w dniu 20.10.2012 r.  Egzamin odbędzie się w trakcie zajeć przewidzianych w tym dniu.