UWAGA! Zajęcia teatralne dla seniorów nadal pozostają zawieszone!

29 czerwca 2020

Ze względu na stan pandemii spowodowany koronawirusem informujemy, iż mając na uwadze ograniczenia nałożone na szczeblu centralnym, a także za względu na dbałość o zdrowie i życie beneficjentów projektu „Warsztaty teatralno – artystyczne z aktorem Dawidem Kartaszewiczem”, podtrzymujemy zawieszenie realizację zajęć warsztatowych!

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z harmonogramem projektu, przewidziana jest przerwa wakacyjna w realizacji zajęć. Jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli – we wrześniu zajęcia zostaną wznowione.

Projekt współfinansowany jest ze środków Prezydenta Miasta Inowrocławia w ramach wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.