Warsztaty Doradztwa Zawodowego

22 sierpnia 2008

W dniach 18 sierpnia do 22 sierpnia 2008 roku, w siedzibie Fundacji „Ekspert – Kujawy” odbyły się „Warsztaty Doradztwa Zawodowego”. W warsztatach wzięli udział podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich.

W warsztatach uczestniczyło 8 osób. Celem zajęć było poznanie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy. Uczestnicy poznali zagadnienia dotyczące dyskryminacji kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Uczestnicy mieli okazję poznać swoje predyspozycje zawodowe i na tej podstawie określić swoją wizję przyszłej kariery zawodowej. Warsztaty ukazały również zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty te miały ułatwić uczestnikom współpracę z doradcą zawodowym w zakresie utworzenia Indywidualnego Planu Działania.