Warsztaty Poradnictwa Prawnego

10 lipca 2008

W dniu 3 lipca 2008 roku, w siedzibie Fundacji „Ekspert – Kujawy” odbyło się pierwsze z 5 cyklicznych spotkań warsztatowych z zakresu Poradnictwa Prawnego. W spotkaniu tym brali udział podopieczni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie.

W warsztatach wzięło udział 15 osób. Celem zajęć było podniesienie wiedzy w zakresie praw przysługujących każdemu obywatelowi. Podczas warsztatów uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia z prawa pracy, tj. formy zatrudnienia, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, ubezpieczenia społeczne. Mogli zapoznać się z prawami konsumenta, m. in. w zakresie gwarancji i rękojmi. Poruszane też zostały zagadnienia dotyczące kwestii zakupu i najmu lokalu, otrzymywaniu dodatków mieszkaniowych, a także postępowania sądowego. Uczestnicy poznali też podstawy prawne na założenie spółdzielni socjalnej